Nintendo of Europe
Od dnia 1 marca 2014 r., firma ConQuest entertainment a .s. bêdzie odpowiedzialna za dystrybucjê Nintendo na rynku polskim.

W sprawie sprzeda¿y i kontaktów biznesowych, prosimy o kontakt:

radim.kalo@cqe.pl

W sprawie sprzeda¿y, prosimy o kontakt:

malgorzata.waszkiewicz@cqe.pl

Serwis posprzeda¿owy, prosimy o kontakt:

petr.rohr@cqe.pl

From 1st of March 2014, ConQuest entertainment a.s. will be Nintendo distributor for the Polish market.

For business enquiries, please contact:

radim.kalo@cqe.pl

For consumer enquiries, please contact:

malgorzata.waszkiewicz@cqe.pl

For After Sales Service, please contact:

petr.rohr@cqe.pl