Sidst opdateret: 01.09.2007

DETTE ER EN VIGTIG, JURIDISK BINDENDE AFTALE!

Hvis du er under 18, STOP!  Du skal få dine forældre eller din værge til at læse og acceptere betingelserne i denne aftale. 

 

Dette er en bindende aftale mellem dig, en enkeltperson, og Nintendo of Europe GmbH,  63760 Grossostheim, Tyskland  I denne aftale vil Nintendo of Europe blive omtalt som "Nintendo", "vi" eller "os". 

Wii Netværksservice

Paragraf 1:  Wii netværkservice. 

Denne aftale dækker din brug af Wii Netværksservice.

I tillæg til denne aftales bestemmelser, og i tillæg til Wii Shop-kanal serviceaftalens bestemmelser, hvor disse finder anvendelse, indeholder denne aftale følgende dokumenter:

Etisk regelsæt for Wii-netværk Formålet med dette dokument er at sikre, at Wii Netværksservice fortsat er et venligt og sikkert miljø.

Wii Netværksservice Privacy Policy (Beskyttelse af personlige oplysninger). I dette dokument forklares om, hvorledes information indberettes og samles gennem Wii Netværksservice. 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemlæser begge disse dokumenter, før du accepterer betingelserne i denne aftale. De fulde versioner af disse dokumenter er tilgængelige på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Ved at acceptere betingelserne i Wii Netværksservice-aftalen, accepterer du tillige fuldt ud betingelserne i disse dokumenter.

Paragraf 2:  Tildeling af licens. 

Vi tildeler dig en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv licens, som kan opsiges, til at anvende Wii Netværksservice, i overensstemmelse med denne aftale. Særligt:

·            Wii Netværksservice er udelukkende til brug for din personlige underholdning  Du er imidlertid ansvarlig for din og enhver andens brug af Point på Wii Netværksservice via din Wii-konsol, hvad enten du har givet andre lov til et eller ej. 

·            Du må ikke overføre eller tildele denne licens til en anden person eller organisation og ethvert forsøg på at overføre eller tildele denne licens vil være ugyldig. 

·            Du må ikke bruge eller forsøge at bruge Wii Netværksservice til noget kommercielt eller ulovligt formål, eller på en måde, som kan skade nogen anden person eller virksomhed, eller på en uautoriseret eller på anden måde upassende måde, som vi kan uddybe nærmere.

·            Du er ansvarlig for at slette alt indhold, herunder spil eller anden software, som er blevet downloadet via Wii Shop-kanalen, og alle personlige data og alle personfølsomme data, som er lagret på din Wii-konsol forud for salg eller anden overførsel af din Wii-konsol til tredjepart.

·            Hvis du køber en brugt Wii -konsol, er du også ansvarlig for at slette alt indhold, personlige data og alle andre følsomme oplysninger, som kan være lagret på den pågældende Wii-konsol på det tidspunkt, du køber den.

·            Wii Netværksservice er kun givet i licens til dig til brug på din Wii-konsol i EØF-landene eller Schweiz , afhængigt af, hvor du bor.

WiiConnect 24

Paragraf 3:  WiiConnect 24.

Ved at registrere dig til Wii Netværksservice, accepterer du, at Nintendo kan forsyne dig med WiiConnect 24. 

Paragraf 4:  Opgraderinger og ændringer.

Nintendo kan opgradere (patche) et hvilket som helst stykke software, som distribueres gennem WiiConnect 24 eller ændre internet-indholdet af WiiConnect 24, delvist eller som helhed, på et hvilket som helst tidspunkt. Enhver opgradering eller ændring vil imidlertid være til fordel for brugerne af Wii Netwok Service.

Diverse

Paragraf 5:  Tredjepartsleverandører. 

Nintendo kan tillade tredjepart at levere services og/eller materialer til Wii Netværksservice, herunder indhold og produkter.

Paragraf 6:  Immaterielle rettigheder. 

Nintendo ejer alle rettigheder til, ejendomsret til og interesser i, eller har ret til at bruge og give i licens, Wii Netværksservice og Nintendos immaterielle rettigheder. Udover licensen tildelt i medfør af Paragraf 2 giver vi dig ingen del i rettighederne til Wii Netværksservice eller Nintendos immaterielle rettigheder.  Nintendo forbeholder sig alle andre rettigheder.

Paragraf 7:  Forbud mod kopiering, modifikation og reverse engineering. 

Kun Nintendo har ret til at hoste Wii Netværksservice.  Dermed må du ikke hoste, opfange, emulere eller omdirigere de kommunikationsprotokoller, der anvendes af Nintendo som en del af Wii Wii Netværksservice, uanset hvilken metode, du anvender.  Forbudte metoder omfatter, men er ikke begrænset til, protokolemulering, reverse engineering, modificering, tilføjelse af komponenter til eller brug af et hjælpeprogram til at hoste, Wii Netværksservice, Wii-konsollen, Nintendos immaterielle rettigheder eller nogen del heraf. 

Du må ikke skabe værker baseret på Nintendos immaterielle rettigheder, eller tilpasse, distribuere eller gøre Nintendos immaterielle rettigheder transmitterbare over for offentligheden.

Paragraf 8:  Funktion til forældrestyring. 

Vi giver mulighed for at begrænse adgangen til bestemte funktioner på Wii-konsollen og Wii Netværksservice via funktionen forældrestyring.  Wii-konsollen gør det muligt for brugere at få adgang til Indhold, som kan være uegnet for mindreårige.  Hvis din Wii-konsol bruges af andre end dig, især hvis den anvendes af mindreårige, anbefaler vi på det kraftigste, at du anvender funktionen til forældrestyring for at sikre, at brugere af din Wii-konsol kun får adgang til indhold, som er passende for deres alder.  Se venligst manualen til Wii-konsollen for at få flere oplysninger.

Paragraf 9:  Etisk regelsæt. 

Din brug af Wii Netværksservice er betinget af din fulde overholdelse af Wii Netværksservice Code of Conduct, som forbyder enhver skadelig, ulovlig eller på anden måde anstødelig opførsel, omfattende men ikke begrænset til opførsel som følgende:

·         Fremstilling, deling eller anvendelse af uautoriserede kopier af spil eller andet Indhold på Wii-konsollen eller downloadet via Virtuel konsol.  Disse aktiviteter er ulovlige!

·         Fremstilling af derivater af Indhold eller Produkter.

·         Forsøg på at få adgang til en anden persons forbindelse til Wii Netværksservice uden tilladelse, eller forsøg på at få adgang til vores computere, hardware eller netværk, som anvendes til at levere Wii Netværksservice.

·         At foretage sig noget ulovligt, diskriminerende, ærekrænkende, hadsk, chikanerende, misbrugende, obskønt, truende eller fysisk farligt i forbindelse med Wii Netværksservice.

Det fuldstændige Etiske regelsæt for Wii Netværksservice kan ses på http://wii.nintendo-europe.com/terms og kan revideres af os med mellemrum. Det er dit ansvar at gennemse Wii Netværksservice Code of Conduct med mellemrum.  Hvis du ikke har internetadgang, kan du kontakte  Bergsala A/S Denmark, som vil sende dig den aktuelle version af det etiske reglsæt gratis.  Hvis du ikke accepterer eventuelle fremtidige ændringer af det etiske reglsæt, er det dit ansvar at annullere din Wii Netværksservice i overensstemmelse med denne aftale.

Paragraf 10:  Fremsendt materiale. 

Vær venlig ikke at sende os nogen form for kreative eller originale materialer såsom ideer til legetøj, spil eller andre produkter, eller nogen form for kreative forslag, ideer, noter, tegninger, koncepter eller andre oplysninger.

Paragraf 11:  Beskyttelse af personlige oplysninger. 

Nintendo er forpligtet til at beskytte dine personoplysningers fortrolighed og sikkerhed.  Vi har udviklet politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii Netværksservice, som du kan se på http://wii.nintendo-europe.com/terms (Wii Privacy Policy) og som vi kan revidere fra tid til anden, for at give dig flere oplysninger angående fortrolighed, sikkerhed, indsamling og anvendelse af de oplysninger, du sender via Wii Netværksservice.

Du kan også kontakte Bergsala A/S denmark, som vil sende dig et eksemplar af den gældende version af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii Netværksservice gratis.

Her er et par vigtige punkter, du skal være opmærksom på, med hensyn til at beskytte dine personlige oplysninger:

·         Ved at anvende Wii Netværksservice, accepterer du, at vi kan overvåge, registrere og automatisk downloade opdateringer, patches, opgraderinger og lignende til din Wii-konsol for at sikre, at den og Wii Netværksservice er den mest opdaterede, og for at afinstallere/deaktivere uautoriseret eller ulovlig software på din Wii-konsol uden at give dig besked, så længe dette er nødvendigt eller nyttigt for at forbedre Servicen eller for at tilpasse den, så den afspejler ændringer i tekniske eller lovmæssige krav.

·         Nintendo kan overvåge og opsamle informationer om din brug af Wii Netværksservice. Vi indsamler imidlertid ingen personlige data, dvs. data som kan identificere dig. Denne indsamling af data vil være anonym.  Hvis du ønsker at modsætte dig en sådan anonym indsamling af data, skal du kontakte Bergsala A/S Denmark.

·         Som en del af Wii Netværksservice, kan Nintendo give dig muligheden for at oprette og anvende en venneliste, hvor du kan opbevare bruger-id'er og e-mail-adresser, du har fået af andre (venneliste) og kan også give dig mulighed for at lagre andre personlige eller følsomme oplysninger på din Wii-konsol eller Wii Netværksservice.  Vi indestår ikke for sikkerheden af indholdet i sådanne Friends List eller personlige eller følsomme data fra uautoriserede tredjeparter.  Du skal træffe foranstaltninger med henblik på at slette din venneliste og eventuelle personlige eller følsomme oplysninger, som findes på din Wii-konsol eller Wii Netværksservice, hvis du sælger eller på anden måde overdrager din Wii-konsol.  Hvis du ikke gør dette, eller hvis du ikke beskytter din Wii-konsol mod tab eller misbrug af data, kan en uautoriseret person eller organisation få adgang til og anvende din venneliste eller dine personlige eller personfølsomme oplysninger.  Desuden kan uautoriserede personer få adgang til en eller flere vennelister eller personlige eller følsomme data, som indeholder oplysninger om dig eller dine venner, uden dit vidende.  Nintendo overvåger ikke brug af eller adgang til individuelle vennelister og det er dit ansvar at overvåge dine og din families interaktioner med andre brugere af Wii Netværksservice.

Paragraf 12:  Udløb og opsigelse af aftalen. 

·         Du kan opsige denne aftale ved at fjerne Indhold og Produkter fra Wii-konsollen.  Hvis du opsiger denne aftale, vil du automatisk miste alle rettigheder til Point på din Wii Shop-kanal-konto.  Opsigelse af denne aftale vil forhindre dig i at bruge Wii Shop-kanalservicen.

·         Vi kan til enhver tid opsige denne aftale eller en hvilken som helst del heraf, hvis du overtræder betingelserne i aftalen, eller af tekniske eller forretningsmæssige årsager. Hvis vi opsiger aftalen af tekniske eller forretningsmæssige årsager, så vil vi i rimelig tid inden opsigelsen give dig besked herom. En sådan opsigelse vil bringe enhver licens til ophør, som er tildelt på baggrund af denne aftale og kan forhindre din brug af Wii Netværksservice og Wii Shop-kanalservicen.

·         Hvis denne aftale bringes til ophør uanset årsagen, vil følgende Paragraffer forblive gældende: (i) Immaterielle rettigheder; (ii) Gældende lov; og (iii) Fortolkning af aftalen.  

Paragraf 13:  Opdateringer til aftalen. 

Nintendo kan ændre betingelserne i denne aftale, herunder Etisk regelsæt for Wii Netværksservice og politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii Netværksservice, som begge er en del af denne aftale, på et hvilket som helst tidspunkt, så længe dette er nødvendigt eller gavnligt for at udvide servicen eller for at tilpasse den, så den afspejler ændringer i juridiske eller tekniske krav. 

Den gældende version af denne aftale vil til enhver tid være tilgængelig på internettet her http://wii.nintendo-europe.com/terms.  Vi sætter en meddelelse op på Wii-opslagstavlen, som informerer dig om en ændring i denne aftale mindst 5 dage før ændringen bliver juridisk bindende for dig.  Hvis du ikke accepterer en sådan ændring, er det dit ansvar at bringe denne aftale til ophør i overensstemmelse med Paragraf 12 i denne aftale. 

Paragraf 14:  Ingen overdragelse. 

Du er ansvarlig for din familie og dine venners brug af din Wii-konsol og Wii Netværksservice.  Du må ikke overføre denne aftale til tredjepart.   

Paragraf 15:  Gældende lov. 

Du accepterer, at denne aftale og eventuelle krav, du måtte have i relation til den, vil være styret af tysk lovgivning, uden reference til regler om international privatret.   

Paragraf 16:  Fortolkning af aftalen. 

Hvis nogen del af denne aftale erklæres ugyldig eller uden retskraft, vil den pågældende del af aftalen ikke længere være gældende.  Du accepterer, at den ugyldige del vil blive betragtet som slettet fra aftalen, men at alle andre dele af aftalen stadig vil være gældende.  Du accepterer yderligere, at vi kan erstatte den ugyldige del med en bestemmelse, som afspejler eller kommer tættest på at afspejle den oprindelige mening.  

Paragraf 17:  Definitioner.

"Indhold" betyder den software og det indhold, herunder applikationer kaldet "Kanaler", som Nintendo ejer, eller har opnået ret til at anvende, distribuere eller videregive i licens, og som er tilgængelig til download via Wii Shop-kanalservice.

"Nintendos immaterielle rettigheder" betyder alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Wii-konsollen og Wii Netværksservice, omfattende, men ikke begrænset til varemærker, servicemærker, logoer, designs, copyrights, opfindelser, patenter, forretningshemmeligheder, know-how og andre fortrolige og privatejede informationer, som Nintendo har udviklet, ejer eller har licens til at bruge. 

"Point" betyder de point, du køber fra Nintendo via Virtuel konsol eller via Wii Point-kort, som sælges eller distribueres af Nintendo eller Nintendos salgspartnere, og som du kan bytte til en licens til at anvende Indhold eller købe Produkter.

 "Produkter" betyder en hvilken som helst vare med undtagelse af Indhold, som er gjort tilgængelig for køb via Wii Shop-kanalservicen. 

"Wii Shop-kanalkonto" betyder en personlig konto der ikke kan overføres, som vil blive oprettet til dig ved din accept af disse betingelser for brug, og som du bruger til at få adgang til Wii Shop-kanalservice. 

"Wii Shop-kanalservice" betyder de services, som er relateret til din Wii Shop-kanal-konto, Point, Produkter, online-butik og download-service, som alle drives direkte eller indirekte af Nintendo, som anført i denne aftale. 

"WiiConnect 24" betyder den service hvormed Nintendo når som helst kan distribuere software, materiale, e-mail og andre data til din Wii-konsol og Wii-opslagstavlen, og hvormed du kan sende og modtage e-mails, fotos og andre materialer via din Wii-konsol.

"Wii-konsol" betyder Nintendos system, som sælges og markedsføres af Nintendo under Wii-mærket, herunder eventuelle efterfølgende systemer og kompatible systemer.

"Wii Netværksservice" betyder Wii Shop-kanalservice, Virtuel konsol, WiiConnect 24,  og relaterede services og materialer, som er blevet leveret til din Wii-konsol over internettet, herunder men ikke begrænset til Indhold, Produkter og Point.

"Etisk regelsæt for Wii Netværket" betyder det adfærdsreglement, som finder anvendelse på Wii Netværksservice, der til enhver tid kan revideres af os, og hvor den gældende version altid vil være at finde på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

"Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii Netværksservice" betyder den privacy policy som finder anvendelse på Wii Netværksservice, der til enhver tid kan revideres af os, og hvor den gældende version altid vil være at finde på http://wii..nintendo-europe.com/terms

"Wii Pointkort" betyder forudbetalte kort, som sælges eller distribueres gennem Nintendo eller Nintendos samarbejdspartnere, og som kan indløses til Point.

Etisk regelsæt for Wii

Seneste revision: 01.09.2007

Dette etiske regelsæt for Wii Netværksservice fastsætter de regler, der skal følges for at deltage i Wii Netværksservice. Reglerne er udformet for at opretholde et rart og sikkert miljø på Wii Netværksservice. 

Det fuldstændige regelsæt for Wii er tilgængelig på http://wii.nintendo-europe.com/terms. Vi forbeholder os ret til at revidere den til enhver tid. Hvis du ikke har internetadgang, kan du kontakte Nintendos kundeservice, hvorefter de vil sende dig den gældende udgave af regelsættet uden beregning. Alle ord med stort begyndelsesbogstav i dette regelsæt for Wii har den i Brugeraftalen tillagte betydning.

1.  Enhver brug af Wii Netværksservice er underlagt dette etiske regelsæt for Wii, der forbyder skadelig, ulovlig og anstødelig adfærd, herunder bl.a.:

·         at afgive urigtige eller misvisende oplysninger til, udgive sig for at være, misbruge, forfølge, true eller chikanere en person eller en virksomhed, herunder bl.a. andre brugere, selskabet Nintendo og/eller dets medarbejdere*, moderatorer eller ansatte*. 

·         at udføre handlinger, der er ulovlige, diskriminerende, ærekrænkende, modbydelige, chikanerende, grove, sjofle, truende, fysisk farlige eller på anden vis stødende i forbindelse med Wii Netværksservice.

·         at fremstille, dele eller spille ulovlige kopier af spil, musik eller billeder på Wii -Console. Dette er ulovlige handlinger!

·         at fremstille nye versioner af eksisterende Indhold eller Produkter (”afledte produkter”).

·         at forsøge at opnå adgang til en anden persons Wii Netværksservice uden tilladelse eller at forsøge at få adgang til computere, hardware eller netværk tilhørende Nintendo, der bruges til at drive Wii Netværksservice.

·         at snyde i et spil, medmindre denne form for snyderi bevidst er muliggjort.

·         at være vært for, opsnappe, imitere, foretage reverse engineering på eller omdirigere de af Nintendo benyttede kommunikationsprotokoller i forbindelse med Wii Netværksservice uanset den hertil benyttede måde.

·         at udøve kommercielle aktiviteter ved brug af Wii-konsol eller at udøve andre aktiviteter, der afbryder, forringer kvaliteten af, forstyrrer driften af eller reducerer funktionaliteten af en Wii-konsol, inklusive Wii Netværksservice og netværk forbundet med Wii Netværksservice.

·         at opnå adgang eller forsøge at opnå adgang til en anden persons Wii-konsol uden tilladelse, herunder bl.a. en sådan persons Wii Shop-kanalkonto, eller forsøge at få adgang til tredjemands computere, hardware og netværk, herunder computere, hardware og netværk tilhørende Nintendo eller andre. 

·         at uploade, offentliggøre, e-maile, sende eller på anden vis gøre følgende tilgængelig: a) materiale, du ikke har ret til at gøre tilgængeligt, b) materiale, der krænker en andens patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder eller ejendomsrettigheder, c) uopfordret eller ulovlig reklame eller markedsføringsmateriale (f.eks. ”spam”), d) personlige oplysninger, der kan identificere dig eller tredjemand, eller e) materiale, hvis oprindelse du har tilsløret.

2.Nintendo er ikke ansvarlig for dine udtalelser eller for noget, der sker på Wii Netværksservice, eller som følge af din brug af Wii Netværksservice. Kun du er ansvarlig.

3.Virtuel formue. Nogle spil eller andet materiale har visse features, som man kan bytte med andre brugere af Wii Netværksservice. For eksempel kan et spil give dig evnen til at skabe en figur, der samler ting (såsom en bil eller guldmønter) og har visse egenskaber (såsom en speciel evne eller fremtoning). Disse features kaldes sommetider ”virtuel formue”. Nintendo (eller selskabets licenstagere) ejer denne virtuelle formue, og du må ikke sælge, bytte, overføre, give licens på eller på anden vis overdrage en virtuel formue for rigtige penge eller for Point.

4.Nintendo forbeholder sig ret til omgående at afbryde eller indstille din brug af Wii Netværksservice som følge af, at der efter Nintendos eget skøn er sket en overtrædelse af denne Adfærdskodeks for Wii. Nintendo forbeholder sig ret til at kontakte og samarbejde med de retshåndhævende myndigheder, myndighedspersoner og udbydere af internetydelser, som Nintendo efter eget skøn finder nødvendigt eller relevant for at undersøge eller løse eventuelle problemer eller anmodninger, eller hvis det på anden vis er påkrævet ved lov.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii Netværksservice

Seneste revision: 01.09.2007

Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland, (”Nintendo”) anser det for vigtigt at beskytte dit privatliv og behandle personlige oplysninger fra dig med omhu og respekt. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii Netværksservice (”Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii”) er udarbejdet for at give dig en forståelse af, hvilke oplysninger, der gives og indsamles via Wii Netværksservice. Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii kan til enhver tid revideres og udbygges. Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii bør læses jævnligt således, at du er bekendt med eventuelle ændringer, og overholder reglerne i den seneste offentliggjorte udgave på http://wii.nintendo-europe.com/terms, eller kontakt kundeservice.

 Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii omfatter kun oplysninger, der er givet og indsamlet via Wii Netværksservice, og gælder ikke for eventuelle oplysninger, du måtte give via Nintendos hjemmesider.   

FORÆLDRE BEDES LÆSE FØLGENDE: BESKYTTELSE AF BØRNS PRIVATLIV

Vi anbefaler, at du fortæller dine børn om vigtigheden af ikke at opgive personlige oplysninger om sig selv til fremmede, inden du lader dem bruge Wii Netværksservice. Vi anbefaler især, at du fortæller dine børn, at de ikke skal bruge personlige oplysninger til kælenavne i spil, brugernavne i chatrooms, navne til Mii’er eller andre applikationer, der gør brug af Wii Netværksservice. 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du hjælper dine børn med opsætningen af Wii Netværksservice, og at du altid overvåger dine børns brug af Wii Netværksservice. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at stoppe dine børns brug af Wii Netværksservice, kan du blot afbryde Wii Netværksservice som beskrevet i vores manual for Wii Channel.  

Nedenstående bestemmelser bør læses grundigt, da de alle gælder, når du eller andre bruger Wii Netværksservice via din Wii-konsol.

A.   INDSAMLEDE OPLYSNINGER

“Personlige Oplysninger” er oplysninger, der kan forbindes direkte med dig, såsom navn, adresse, telefonnummer eller, i visse tilfælde, e-mail-adresse. Vi er berettiget til anonymt at overvåge din brug af Wii Netværksservice. Denne indsamling af data sker anonymt. Vi er berettiget til at modtage og registrere oplysninger fra Wii Netværksservice i en server log, herunder bl.a. din internetprotokoladresse (”IP”-adresse), cookies, transaktioner, indstillinger og downloadhandlinger. Hvis du ønsker at gøre indsigelser mod sådan anonym dataindsamling, kan du kontakte Bergsala A/S Denmark.

B.   Wii -KANALER

Wii –kanaler er en unik feature i Wii Netværksservice. På visse Wii-kanaler har du mulighed for at give dine Mii’er kælenavne, oprette brugernavn og kommunikere med andre spillere. Vi fraråder på det kraftigste, at du bruger dit eget navn til Mii’er eller til andre brugernavne, du måtte oprette. Derudover fraråder vi dig kraftigt at opgive Personlige Oplysninger om dig selv og at lade dine børn opgive Personlige Oplysninger om sig selv. 

C.   OPLYSNINGER, DER LAGRES PÅ DIN Wii-FJERNBETJENING OG DIN Wii-KONSOL

Din Wii-konsol kan tillade, at der lagres visse Personlige Oplysninger på din Wii-fjernbetjening. Du bør derfor være opmærksom på, at der kan lagres Personlige Oplysninger om dig på en anden Wii-konsol, hvis du bruger din Wii-fjernbetjening på en anden Wii-konsol end din egen.

Din Wii-konsol kan også lagre visse Personlige Oplysninger. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du slette og omhyggeligt fjerne alle oplysninger fra din Wii Shop-konto, Wii-meddelelser og andre Personlige Oplysninger, billeder eller meddelelser på opslagstavlen, inden du sælger eller på anden måde overdrager din Wii-konsol. For en vejledning i, hvordan du formaterer din Wii-konsol og sletter transaktionerne på din Wii Shop-konto, se venligst Wii Betjeningsmanual: Kanaler og indstillinger.


D.   OPDATERINGER OG OPGRADERINGER

For at sikre at din Wii-konsol kører rigtigt og effektivt, downloader vi automatisk opdateringer, patches, opgraderinger og lignende software til din Wii-konsol.  
 

E.   KONTAKT OS ANGÅENDE DINE SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER BEKYMRINGER I RELATION TIL BEHANDLINGEN AF PERSONLIGE OPLYSNINGER


Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer vedrørende denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wii, kan du kontakte Nintendo på e-mail: info@bergsala.se.

Kontaktinformation

Sidst opdateret: 01.09.2007

 Wii Netværksservice drives af Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland, e-mail: info@nintendo.de, tlf.: +49 (0) 6026 950-0, momsnr.: DE 132095955.

Selskabet er registreret i handelsregistret ved retten i Aschaffenburg under HRB 4276, adm. dir.: Satoru Shibata.

Dansk support fås ved at kontakte kundeservice på tlf. +45 70 21 20 80, e-mail: info@bergsala.se.België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview