Päivitetty viimeksi: 01.09.2007

TÄMÄ ON TÄRKEÄ LAILLINEN SOPIMUS!

Jos olet alle 18-vuotias, ÄLÄ JATKA!  Sinun on pyydettävä laillista huoltajaasi tai vanhempaasi lukemaan ja hyväksymään tämän sopimuksen ehdot. 

 

Tämän sitovan sopimuksen osapuolina ovat Sinä sekä Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Saksa .  Tässä sopimuksessa Nintendo of Europeen viitataan sanoilla "Nintendo" ja "me". 

Wii-verkkopalvelu

1. artikla:  Wii-verkkopalvelu. 

Tämä sopimus koskee Wii-verkkopalvelun käyttöäsi.
Tämän sopimuksen ja soveltuvin osin Wii Shop Channel -ostoskanavan palvelusopimuksen sisältöön kuuluvat myös seuraavat asiakirjat:

·         Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöt. Käyttäytymissääntöjen tarkoituksena on pitää Wii-verkkopalvelu käyttäjäystävällisenä ja -turvallisena ympäristönä.

·         Wii-verkkopalvelun tietosuojakäytäntö. Tietosuojakäytäntö selvittää ja auttaa Sinua ymmärtämään sekä käyttämään tietoa, jota verkkosovelluksen kautta pystytään toimittamaan ja jota sieltä voidaan kerätä.
Sinun tulee huolellisesti tutustua edellä kerrottuihin asiakirjoihin ennen tämän sopimuksen hyväksymistä. Täydelliset versiot asiakirjoista ovat saatavilla osoitteessa: http://wii.nintendo-europe.com/terms.
Hyväksymällä Wii-verkkopalvelusopimuksen ehdot ja määräykset hyväksyt varauksetta myös edellä kerrottujen asiakirjojen ehdot ja määräykset.

2. artikla:  Luvan myöntäminen. 

Annamme sinulle henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, lakkautettavan luvan käyttää Wii-verkkopalvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.  Erityisesti:

·            Wii-verkkopalvelu on tarkoitettu yksinomaan omaan henkilökohtaiseen viihdekäyttöösi.  Olet kuitenkin vastuussa omasta käytöstäsi sekä toisten käyttäjien käytöstä, jos he käyttävät Wii-verkkopalvelua sinun Wii-konsolillasi, joko luvallasi tai ilman. 

·            Et voi siirtää tai luovuttaa tätä käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Mikä tahansa yritys siirtää tai luovuttaa käyttöoikeus aiheuttaa oikeuden peruuttamisen. 

·            Et saa käyttää tai yrittää käyttää Wii-verkkopalvelua mihinkään kaupalliseen tai laittomaan tarkoitukseen, toisen henkilön tai yrityksen minkäänlaiseen vahingoittamiseen tai mihinkään valtuuttamattomaan tai muuten epäsopivaan tarkoitukseen siten, kuin me tässä sopimuksessa tai tämän sopimuksen liitteissä tai lisäyksissä määrittelemme.

·            Sinä olet vastuussa kaiken sisällön, mukaan lukien pelit ja muu Wii Shop Channel -ostoskanavalta ladatut ohjelmistot, kaikkien henkilötietojen ja muiden tallennettujen arkaluontoisten tietojen poistamisesta Wii-konsolistasi, ennen kuin myyt tai muuten luovutat Wii-konsolisi mille tahansa kolmannelle osapuolelle.  Jos hankit käytetyn Wii-konsolin, sinun vastuullasi on poistaa kaikki sisältö, henkilötiedot ja kaikki muut tallennetut arkaluontoiset tiedot, joita kyseiselle Wii-konsolille saattaa olla tallennettuna ostohetkellä.

·            Sinulla on lupa käyttää Wii-verkkopalvelua Wii-konsolillasi vain Euroopan talousalueella, sekä Sveitsissä asuinpaikastasi riippuen.

WiiConnect24-yhteys

3. artikla:  WiiConnect24-yhteys.

Rekisteröitymällä Wii-verkkopalveluun hyväksyt, että Nintendo saattaa tarjota sinulle WiiConnect24-yhteyden. 

4. artikla:  Päivitykset ja muutokset.

Nintendo saattaa päivittää tai korjata mitä tahansa WiiConnect24-yhteyden kautta jaettua ohjelmistoa tai muuttaa WiiConnect24-yhteyden Internet-sisältöä milloin tahansa kokonaan tai osittain. 
Päivitys tai korjaus tapahtuu kuitenkin aina Wii-verkkopalvelun käyttäjien eduksi.

Muu

5. artikla:  Kolmannen osapuolen tarjoajat. 

Nintendo saattaa antaa kolmansien osapuolien tarjota palveluja ja/tai materiaalia Wii-verkkopalvelussa, mukaan lukien sisältö ja tuotteet.

6. artikla:  Immateriaalioikeudet. 

Nintendo omistaa kaikki oikeudet Wii-verkkopalveluun ja Nintendon kaikkiin immateriaalioikeuksiin ja vain oikeudenhaltijalla on oikeus käyttää ja edelleen lisensoida niitä.  Viitaten 2.artiklaan, Sinulle ei siirry minkäänlaisia oikeuksia Wii-verkkopalveluun tai Nintendon immateriaalioikeuksiin.  Nintendo pidättää kaikki muut oikeudet.

7. artikla:  Kopioinnin, muokkauksen tai koodin purkamisen kielto. 

Vain Nintendolla on oikeus isännöidä Wii-verkkopalvelua.  Toisin sanoen, Sinä et saa isännöidä, keskeyttää, emuloida tai uudelleenohjata Nintendon Wii-verkkopalvelun käyttämiä tietoliikenneprotokollia riippumatta käytetystä tavasta.  Kiellettyihin tapoihin kuuluvat rajoituksetta protokollan emulointi, koodin purkaminen, muokkaus, komponenttien lisääminen tai hyötyohjelman käyttö isännöintiin liittyen Wii-verkkopalveluun , Wii-konsoliin, Nintendon immateriaalioikeuksiin tai näiden mihin tahansa osaan. Sinä et saa luoda teoksia pohjautuen Nintendon immateriaalioikeuksiin tai sovittaa, jaella tai tuoda Nintendon immateriaalioikeuksia yleisön saataville.

8. artikla:  Lapsilukkotoiminto. 

Tarjoamme mahdollisuuden rajoittaa pääsyn Wii-konsoliin ja Wii-verkkopalvelun tiettyihin ominaisuuksiin lapsilukkotoimintoa käyttämällä.  Käyttäjä voi Wii-konsolilla päästä käsiksi sisältöön, joka saattaa olla sopimatonta alaikäisille.  Jos Wii-konsolia käyttävät muutkin kuin Sinä itse, etenkin jos nämä henkilöt ovat alaikäisiä, kehotamme hyödyntämään lapsilukkotoimintoa varmistuaksesi, että Wii-konsolisi käyttäjillä on pääsy vain ikäisilleen sopivaan sisältöön.  Lisätietoja saat Wii-konsolin käyttöoppaasta.

9. artikla:  Käyttäytymissäännöt. 

Wii-verkkopalvelun käyttöäsi sitovat Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöt, joita sitoudut noudattamaan ja  jotka kieltävät haitallisen, laittoman tai muilla tavoin epäsuotavan käytöksen, mukaan lukien rajoituksetta seuraavanlainen käytös:

·         Pelien tai muun sisällön laittomien kopioiden tekeminen, jakaminen tai pelaaminen Wii-konsolilla tai lataaminen Virtuaalikonsolin kautta.  Tällainen toiminta on laitonta!

·         Johdannaistuotteiden tekeminen sisällöstä tai tuotteista.

·         Yritys käyttää toisen henkilön Wii-verkkopalveluyhteyttä ilman lupaa tai yritys käyttää Wii-verkkopalvelun tuottamiseen käytettäviä tietokoneita, laitteistoja tai verkkoja.

·         Kaikki Wii-verkkopalveluun liittyvä toiminta, joka voidaan katsoa laittomaksi, syrjiväksi, herjaavaksi, vihamieliseksi, häiritseväksi, yksilönsuojaa loukkaavaksi, hyväksikäyttöön tähtääväksi, törkeäksi, uhkaavaksi tai fyysisesti vaaralliseksi.

Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta http://wii.nintendo-europe.com/terms, ja me saatamme muuttaa niitä tarvittaessa. Sinun vastuullasi on tarkistaa Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöt säännöllisin väliajoin.  Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys Amo Oy:hyn, joka lähettää sinulle uusimman version käyttäytymissäännöistä ilmaiseksi.  Jos et hyväksy käyttäytymissääntöihin tulevaisuudessa tehtäviä muutoksia, sinun vastuullasi on peruuttaa Wii-verkkopalvelun käyttö tämän sopimuksen perusteella.

10. artikla:  Materiaalin lähettäminen. 

Älä lähetä meille mitään luovia tai alkuperäisiä materiaaleja, kuten ideoita leluiksi, peleiksi tai muunlaisiksi tuotteiksi, tai mitään luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, luonnoksia tai muita tietoja.

11. artikla:  Henkilötietojen turvaaminen. 

Nintendo on sitoutunut turvaamaan tietosuojasi ja pitämään henkilötietosi turvassa.  Olemme kehittäneet Wii-verkkopalveluun tietosuojakäytännön tuottaaksemme ja toimittaaksemme Sinulle tietoa yksityisyyden suojasta, turvallisuudesta, tiedon keräämisestä ja käyttämisestä, jota olet hankkinut tai tuottanut Wii-verkkopalvelun kautta.
 
Nintendo pidättää itsellään oikeuden  muuttaa tietosuojakäytäntöään tarvittaessa. Voit ottaa yhteyttä Amo Oy:hyn, niin lähetämme sinulle uusimman version Wii-tietosuojakäytännöstä ilmaiseksi.

Tässä on muutamia tärkeitä asioita, jotka tulisi pitää mielessä henkilötietojesi turvaamiseksi:

·         Wii-verkkopalvelua käyttämällä hyväksyt, että me voimme tarkkailla, tallentaa ja automaattisesti ladata päivityksiä, korjaustiedostoja ja vastaavia ohjelmistoja Wii-konsoliisi, jotta se ja Wii-verkkopalvelu olisivat mahdollisimman hyvin toimivia ja ajan tasalla, sekä poistaa valtuuttamattomien tai laittomien ohjelmistojen asennus Wii-konsolistasi sinulle ilmoittamatta, siinä mitassa kuin tämä on tarpeellista tai hyödyllistä palvelun parantamiseksi tai sen sovittamiseksi teknisissä tai juridisissa vaatimuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

·         Nintendo saattaa tarkkailla Wii-verkkopalvelun käyttöäsi ja kerätä siitä tietoa. Emme kerää mitään henkilökohtaisia tietoja eli tietoja, joiden perusteella Sinä olet tunnistettavissa. Tämä tietojen kerääminen tapahtuu anonyymisti.  Jos kuitenkin vastustat tällaista anonyymisti tapahtuvaa tietojen keräämistä, ota yhteyttä Amo Oy:hyn.

·         Osana Wii-verkkopalvelua Nintendo saattaa tarjota sinulle mahdollisuuden luoda ja käyttää ystäväluetteloa, johon voit tallentaa toisten käyttäjien antamia käyttäjätunnuksia ja sähköpostiosoitteita ("Ystäväluettelo"). Voit mahdollisesti tallentaa muitakin henkilökohtaisia tai Sinulle tärkeitä tietoja Wii-konsolillesi tai Wii-verkkopalveluun.  Me emme vastaa tällaisten Ystäväluetteloiden sisällön turvallisuudesta tai valtuuttamattomilta kolmansilta osapuolilta saaduista henkilökohtaisista tai muistakaan ei-julkisista tiedoistasi.  Sinun on poistettava Ystäväluettelosi ja kaikki henkilökohtaiset tai muut tallentamasi tiedot Wii-konsolista tai Wii-verkkopalvelusta, mikäli myyt tai muuten luovutat Wii-konsolisi eteenpäin.  Jos et tee näin tai et suojaa Wii-konsoliasi häviämistä tai väärinkäyttöä vastaan, ulkopuolinen henkilö tai oikeushenkilö voi käyttää ystäväluetteloasi, henkilökohtaisia tai muita tallentamiasi tietoja.  Lisäksi ulkopuolinen henkilö voi huomaamattasi saada pääsyn yhteen tai useampaan ystäväluetteloon  henkilökohtaisiin, Sinun tallentamiisi, sinua tai ystäviäsi koskeviin tietoihin.  Nintendo ei valvo yksittäisten ystäväluettelojen käyttöä, ja on sinun vastuullasi valvoa itsesi ja perheenjäsentesi sekä muiden Wii-verkkopalvelun käyttäjien välistä vuorovaikutusta.

12. artikla:  Sopimuksen raukeaminen ja päättyminen. 

·         Voit päättää tämän sopimuksen poistamalla sisällön ja tuotteet Wii-konsolista.  Jos päätät tämän sopimuksen, luovut samalla automaattisesti kaikista oikeuksista Wii Shop Channel -ostoskanavatililläsi mahdollisesti oleviin pisteisiin.  Sopimuksen päättäminen estää sinua käyttämästä Wii Shop Channel -ostoskanavaa.

·         Me voimme päättää tämän sopimuksen kokonaan tai osittain teknisten tai kaupallisten syiden vuoksi. Me voimme päättää sopimuksen myös milloin tahansa havaitsemamme sopimusrikkomuksen johdosta  Mikäli me päätämme tämän sopimuksen teknisistä tai kaupallisista syistä, ilmoitamme päättymisestä Sinulle kohtuullisessa ajassa etukäteen.  Tällainen sopimuksen päättäminen päättää samalla kaikki tämän sopimuksen myöntämät käyttöoikeudet ja saattaa estää sinua käyttämästä Wii-verkkopalvelua ja Wii Shop Channel -ostoskanavaa. 

·         Jos tämä sopimus päätetään, olkoon syy mikä tahansa, seuraavat artiklat jäävät voimaan: (i) Immateriaalioikeudet; (ii) Sovellettava lainsäädäntö; ja (iii) Sopimuksen tulkinta.  

13. artikla:  Sopimuksen päivitykset. 

Nintendo saattaa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja, mukaan lukien tämän sopimuksen osaksi otetut Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöt ja Wii-verkkopalvelun tietosuojakäytäntö, milloin tahansa siinä mitassa kuin tämä on tarpeellista tai hyödyllistä palvelun parantamiseksi tai sen sovittamiseksi teknisissä tai juridisissa vaatimuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Sopimuksen uusin versio on aina saatavilla Internetissä osoitteessa http://wii.nintendo-europe.com/termsLaitamme Wiin Viestitaululle viestin sopimuksen muutoksesta vähintään 5 päivää ennen kuin muutoksesta tulee sinun kannaltasi juridisesti sitova.  Jos et hyväksy tällaista muutosta, sinun vastuullasi on päättää tämä sopimus 12. artiklan mukaisesti. 

14. artikla:  Siirtämättömyys. 

Sinä olet vastuussa, jos ystäväsi tai perheesi jäsenet käyttävät Sinun Wii-konsoliasi ja Wii-verkkopalvelua.  Tätä sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.   

15. artikla:  Sovellettava lainsäädäntö. 

Hyväksyt, että tätä sopimusta ja sen perusteella tekemiäsi vaateita koskevat asiat ratkaistaan Saksan lain mukaisesti muista säännöksistä välittämättä.  

16. artikla:  Sopimuksen tulkinta. 

Mikäli tämän sopimuksen mikä tahansa osa huomataan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimuksen tämä osa ei ole enää voimassa.  Hyväksyt, että kyseinen pätemätön osa katsotaan poistetuksi sopimuksesta, mutta sopimuksen kaikki muut osat jäävät voimaan.  Hyväksyt myös, että saatamme korvata pätemättömän osan lausekkeella, joka kuvastaa parhaiten sopimuksen luonnetta tai tulee lähimmäs alkuperäistä tarkoitusta.  

17. artikla:  Määritelmät.

"Sisältö" tarkoittaa ohjelmistoja ja sisältöä, mukaan lukien ”kanaviksi” kutsuttuja sovelluksia, jotka Nintendo omistaa tai joihin se on hankkinut käyttö-, jakelu- tai edelleenlisensointioikeudet ja jotka ovat tarjolla ladattavaksi Wii Shop Channel -ostoskanavan kautta tai muilla tavoilla.

"Nintendon immateriaalioikeudet" tarkoittavat kaikkia immateriaalioikeuksia, jotka liittyvät Wii-konsoliin ja Wii-verkkopalveluun, mukaan lukien rajoituksetta tavaramerkit, palvelumerkit, logot, muotoilut, tekijänoikeudet, keksinnöt, patentit, liikesalaisuudet, tietotaito ja muu luottamuksellinen ja omistusoikeudellinen tieto, jonka Nintendo on kehittänyt tai omistaa tai johon se on hankkinut käyttöoikeuden. 

"Pisteet" tarkoittavat pisteitä, joita hankitaan Nintendolta Virtuaalikonsolin kautta tai Wii Points -korteilla ja joita voit käyttää sisällön käyttöoikeuden hankkimiseen tai tuotteiden ostamiseen.

 "Tuotteet" tarkoittavat sisältöä lukuun ottamatta mitä tahansa hyödykkeitä, jotka ovat hankittavissa Wii Shop Channel -ostoskanavan kautta. 

"WiiConnect24-yhteys" on palvelu, jolla Nintendo voi jakaa ohjelmistoja, materiaalia, sähköpostia ja muuta tietoa Wii-konsoliisi tai Wii-konsolin Viestitauluun milloin tahansa, ja jolla sinä voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, valokuvia ja muuta materiaalia käyttämällä Wii-konsoliasi.

"Wii-konsoli" on Nintendon Wii-tuotemerkillä myymä ja markkinoima järjestelmä, mukaan lukien kaikki myöhemmät järjestelmät ja yhteensopivat järjestelmät.

"Wii-verkkopalvelu" tarkoittaa Wii Shop Channel -ostoskanavaa, Virtuaalikonsolia, WiiConnect24-yhteyttä ja mitä tahansa näihin liittyvää palvelua ja materiaalia, joka tuotetaan Wii-konsoliisi Internetin kautta, mukaan lukien rajoituksetta sisältö, tuotteet ja pisteet.

”Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöt” tarkoittaa käyttäytymissääntöjä sovellettuna Wii-verkkopalveluun meidän tarkastaminamme ja hyväksyminämme. Voimassa oleva versio on aina saatavilla osoitteesta: http:// wii.nintendo-europe.com/terms.

”Wii-verkkopalvelun tietosuojakäytäntö” tarkoittaa yksityisyyden suojaa sovellettuna Wii-verkkopalveluun meidän tarkastamanamme ja hyväksymänämme. Voimassa oleva versio on aina saatavilla osoitteesta: http//wii.nintendo-europe.com/terms.

”Wii Points -kortti” tarkoittaa ennakkomaksettua korttia, joka on myyty tai jaettu Nintendon tai Nintendon yhteistyökumppaneiden toimesta ja joka sisältää tarkoituksensa mukaan valmiiksi maksettuja pisteitä.

"Wii Shop Channel -ostoskanavatili" on henkilökohtainen tili, joka ei ole siirrettävissä, joka avataan sinulle hyväksyttyäsi nämä ehdot sekä Wii Shop Channel -ostoskanavan käyttöehdot, ja jolla voit käyttää Wii Shop Channel -ostoskanavaa. 

"Wii Shop Channel -ostoskanava" tarkoittaa palveluita, jotka liittyvät Wii Shop Channel -ostoskanavatiliin, pisteisiin, tuotteisiin, verkkokauppaan ja latauspalveluun, joita kaikkia Nintendo ylläpitää suoraan tai epäsuorasti tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. 

Wiin käyttäytymissäännöt

Viimeksi päivitetty:  01.09.2007

Näissä Wii-verkkopalvelun käyttäytymissäännöissä (”Wiin käyttäytymissäännöt”) määritetään ne säännöt, joita sinun on noudatettava Wii-verkkopalvelua käyttäessäsi. Tämä säännöstö on suunniteltu sitä varten, että Wii-verkkopalveluympäristö olisi käyttäjäystävällinen ja turvallinen.

Wiin käyttäytymissäännöt ovat luettavissa täydellisinä osoitteessa http://wii.nintendo-europe.com/terms. Voimme tehdä sääntöihin muutoksia milloin tahansa.  Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteys Nintendon asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu lähettää sinulle toimintasäännöstön ajantasaisen version veloituksettaKaikilla suurilla aakkosilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole erikseen määritelty näissä Wiin käyttäytymissäännöissä, on se merkitys, joka niille on määritelty käyttäjäsopimuksessa.

1.  Kun käytät Wii-verkkopalvelua, sinulla on velvollisuus noudattaa näitä Wiin käyttäytymissääntöjä, joissa kielletään kaikki haitallinen, laiton tai muutoin loukkaava toiminta, mukaan lukien seuraavat toimet, niihin kuitenkaan rajoittumatta:

·         Henkilön tai yrityksen, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan muiden käyttäjien, Nintendon itsensä ja/tai sen työntekijöiden, juontajien tai muun henkilökunnan tietojen väärinkäyttö, imitointi, hyväksikäyttö, seuraaminen, uhkailu tai ahdistelu. 

·         Kaikenlainen laiton, syrjivä, halventava, vihamielinen, ahdisteleva, hyväksikäyttävä, siveetön, uhkaava, hengelle tai terveydelle vaarallinen tai muulla tavoin epämiellyttävä toiminta Wii-verkkopalvelun yhteydessä.

·         Wii-konsolin pelejä, musiikkia tai kuvia koskevien laittomien kopioiden tekeminen, jakaminen tai käyttäminen. Tällainen toiminta on laitonta!

·         Uusien versioiden tekeminen olemassa olevasta sisällöstä tai tuotteista (”johdannaiset”).

·         Yritys tunkeutua toisen henkilön Wii-verkkopalveluun ilman lupaa tai yritys tunkeutua Nintendon tietokoneisiin, laitteistoihin tai verkkoihin, joita käytetään Wii-verkkopalvelun tuottamiseen.

·         Pelissä huijaaminen, ellei tiettyjä huijauksia ole tarkoituksella sallittu.

·         Nintendon Wii-verkkopalvelussa käyttämien yhteysprotokollien hosting, sieppaaminen, jäljittely, takaisinmallinnus tai uudelleenohjaus, riippumatta näissä toimissa käytetyistä menetelmistä. 

·         Kaupalliset toimenpiteet Wii-konsolia käyttäen tai mikä tahansa muu toiminta, joka haittaa Wii-konsolin, mukaan lukien Wii-verkkopalvelun tai Wii-verkkopalveluun kytkettyjen verkkojen toimintaa, huonontaa niiden laatua, vaikuttaa niiden suorituskykyyn tai huonontaa niiden toiminnallisuutta.

·         Toisen henkilön Wii-konsolin käyttö tai käytön yritys, mukaan lukien mutta ei ainoastaan toisen henkilön Wii Shop Channel -ostoskanavatilin käyttö ilman lupaa tai yritys käyttää kolmannen henkilön, esimerkiksi Nintendon tai muun tahon tietokonetta, laitteistoja tai verkkoja.

·         Seuraavien aineistojen lataaminen, lähetys, toimitus sähköpostilla, välittäminen tai muulla tavoin saataville asettaminen: (a) aineisto, jonka saataville asettamiseen sinulla ei ole laillista oikeutta; (b) aineisto, joka loukkaa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta tai muuta omistusoikeutta; (c) mainos- tai markkinointimateriaali, jota levitetään pyytämättä tai ilman lupaa (”spam”); (d) tieto, josta sinun tai kolmannen tahon henkilöllisyys voidaan päätellä; tai (e) aineisto, jonka alkuperän olet salannut.

2.         Nintendo ei ole vastuussa mistään, mitä sanot tai mitä tapahtuu Wii-verkkopalvelussa tai joka johtuu siitä, että sinä olet käyttänyt Wii-verkkopalvelua; näistä toimista sinä yksin olet vastuussa.

3.         Virtuaaliomaisuus.  Joissakin peleissä tai sisällöissä voi olla ominaisuuksia, joista voidaan käydä kauppaa muiden Wii-verkkopalvelun käyttäjien kanssa.  Voit esimerkiksi saada pelissä kyvyn luoda hahmon, joka kerää esineitä (kuten auton tai kultarahaa) ja jolla on tiettyjä ominaisuuksia (kuten erityinen kyky tai ulkonäkö).  Näitä ominaisuuksia kutsutaan joskus ”virtuaaliomaisuudeksi.”  Nintendo (tai sen lisenssinantajat) omistaa tällaisen virtuaaliomaisuuden, etkä sinä voi myydä, kaupata, luovuttaa, lisensoida tai muulla tavoin antaa virtuaaliomaisuutta toisen käyttöön oikeaa rahaa tai pisteitä vastaan. 

4.         Nintendo pidättää itsellään oikeuden lopettaa tai keskeyttää välittömästi Wii-verkkopalvelun käyttö oman harkintansa mukaan, jos näitä Wiin käyttäytymissääntöjä rikotaan.  Nintendo varaa itselleen oikeuden ottaa yhteyttä lakien toimeenpanosta vastaaviin tahoihin, valtion viranomaisiin tai Internet-palveluntarjoajaan ja tehdä näiden tahojen kanssa yhteistyötä, jos Nintendo oman harkintansa mukaan katsoo sen välttämättömäksi tai sopivaksi mahdollisten ongelmien tai pyyntöjen selvittämiseksi tai jos sitä lain mukaan vaaditaan.

Wii-verkkopalvelun tietosuojakäytäntö
Viimeksi p äivitetty:  01.09.2007


Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim (“Nintendo”) pitää tärkeänä yksityisyytesi suojaamista sekä henkilötietojesi käsittelyä huolellisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen.  
Wii-verkkopalvelun tietosuojakäytännön (“Wiin tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on antaa sinulle käsitys niistä tiedoista, joita välitetään ja kootaan Wii-verkkopalvelun kautta.  Voimme muuttaa ja päivittää tätä Wiin tietosuojakäytäntöä ajan kuluessa.  Tarkista Wiin tietosuojakäytäntö säännöllisesti varmistuaksesi, että olet tietoinen mahdollisista muutoksista ja toimit uusimman version edellyttämällä tavalla. Ajantasaisen version saat osoitteesta http://wii.nintendo-europe.com/terms tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun customer service.   Tätä Wiin tietosuojakäytäntöä sovelletaan vain tietoon, jonka Wii-verkkopalvelu on välittänyt tai kerännyt, eikä sitä sovelleta tietoon, jotka olet antanut Nintendon muiden www-sivujen kautta.   

TÄRKEÄÄ TIETOA VANHEMMILLE: LASTEN YKSITYISYYDEN SUOJAAMINEN

Ennen kuin annat lapsellesi luvan käyttää
Wii-verkkopalvelua, suosittelemme ehdottomasti, että kerrot lapsellesi, miten tärkeää on olla antamatta henkilötietoja vieraille.  Kehotamme sinua erityisesti kertomaan lapsellesi, ettei hänen tule käyttää henkilökohtaisia tietoja missään pelien lempinimissä, chat-huoneiden käyttäjätunnuksissa, Miiden nimissä tai muissa sovelluksissa, jotka käyttävät Wii-verkkopalvelua.

Suosittelemme erityisesti, että autat lastasi Wii-verkkopalvelun asennuksessa ja valvot aina Wii-verkkopalvelun käyttöä.  Kun lapsesi käyttää Wii-verkkopalvelua, voit milloin tahansa lopettaa käytön katkaisemalla yhteyden Wii-verkkopalveluun Wii-kanavan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Lue seuraavat ehdot huolellisesti, koska niitä sovelletaan Wii-verkkopalvelun käyttöön aina, kun sinä tai joku muu henkilö käyttää Wii-konsoliasi.

A.   KERÄTTÄVÄT TIEDOT

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan suoraan yhdistää sinuun, esimerkiksi nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai tietyissä tapauksissa myös sähköpostiosoitetta.

Voimme tarkkailla Wii-verkkopalvelun käyttöä nimettömien tietojen perusteella. Tietojen kerääminen perustuu siis nimettömiin tietoihin. Voimme vastaanottaa ja tallentaa tietoja, kuten IP-osoitteesi, evästeet, tapahtumat, asetukset ja lataustapahtumat, palvelimemme lokitiedostoihin Wii-verkkopalvelusta. Jos et halua, että näitä nimettömiä tietoja kerätään, ota yhteyttä Amo Oy:hyn.

B.   Wii-KANAVAT

 Wii-kanavat ovat Wii-verkkopalvelun ainutlaatuinen ominaisuus. Sinulla voi olla tietyillä Wii-kanavilla mahdollisuus antaa Mii-hahmoillesi lempinimiä, luoda käyttäjätunnus ja olla yhteydessä muihin pelaajiin.  Suosittelemme erityisesti, että et käyttäisi omaa nimeäsi mahdollisena Mii-nimenäsi tai käyttäjätunnuksenasi.  Lisäksi haluamme erityisesti korostaa, että sinun ei tulisi luovuttaa henkilötietoja itsestäsi tai antaa lastesi luovuttaa heitä koskevia henkilötietoja.

C.   WII-PELIOHJAIMEEN JA Wii-KONSOLIIN TALLENNETUT TIEDOT

Wii-konsolisi voi sallia sen, että tiettyjä henkilötietoja tallennetaan Wii-peliohjaimeen, joten huomaa, että jos käytät Wii-peliohjainta muun kuin oman Wii-konsolisi kautta, on mahdollista,  että tiettyjä henkilötietoja saattaa jäädä toisen Wii-konsolin muistiin.


Oma Wii-konsolisi voi myös tallentaa tiettyjä henkilötietoja.  Ennen kuin myyt tai muuten luovutat Wii-konsolisi, varmistu oman tietoturvasi takia siitä, että puhdistat ja poistat turvallisesti kaikki Wii Shop -ostoskanavatilin tiedot, Wii-viestit tai muut henkilökohtaiset tiedot, kaikki Wiin Viestitaululla olevat kuvat tai viestit sekä kaikki muut tallennetut, Wii-verkkopalvelun, Wii-konsolin, Wii -peliohjaimen n ja/tai Wiin lisävarusteiden arkaluonteiset tiedot.   Ohjeet Wii-konsolin alustamista ja Wii Shop -ostoskanavatilin toimien tyhjennystä varten löydät Wiin Kanavat ja asetukset -käyttöohjeesta.

D.
   PÄIVITYKSET JA UUDET VERSIOT

Jotta Wii-konsolisi toimisi oikein ja tehokkaasti, lataamme automaattisesti päivitykset, muutostiedostot, uudet versiot ja muut vastaavat ohjelmistot Wii-konsoliisi.
 

E.   OTA YHTEYTTÄ, JOS SINULLA ON TIETOTURVAA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTEJA TAI HUOLENAIHEITA


Jos sinulla on Wii-tietosuojakäytäntöön tai toimintatapoihimme liittyviä kysymyksiä, valituksia tai kommentteja, ota yhteyttä Nintendo Wii -tietosuojakäytännön ylläpitäjään sähköpostilla nintendo@amo.fi.

Yhteystiedot

Päivitetty viimeksi: 01.09.2007

Wii-verkkopalveluista vastaa Nintendo of Europe GmbH

Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany ,

E-Mail: info@nintendo.de, Puhelin: +49 (0) 6026 950-0,

VAT-numero: DE 132095955,

Yhtiön rekisteröintipaikka: Aschaffenburg HRB 4276,

Managing Director: Satoru Shibata.

Jos haluat tukea omalla kielelläsi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Puhelin: 08001 77800 (maksuton)

Email : nintendo@amo.fiBelgië (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview