Sist oppdatert: 01.09.2007

DETTE ER EN VIKTIG JURIDISK AVTALE!

STOPP hvis du er under 18 år! En foresatt eller forelder må lese og godta vilkårene i avtalen. 

 Dette er en bindende avtale mellom deg som privatperson og Nintendo of Europe GmbH, 63760 Grossostheim, Tyskland. I denne avtalen omtales Nintendo of Europe som "Nintendo", "vi" eller "oss". 

Tjenesten Wii-nettverk

Artikkel 1: Tjenesten Wii-nettverk. 

Denne avtalen dekker bruken av tjenesten Wii-nettverk.

I tillegg til vilkårene i denne avtalen og i de tilfelle der avtalen for tjenesten Wii-handlekanal kommer til anvendelse, skal avtalene også anses for å omfatte følgende dokumenter:

·         Wii Network Service’s Code of Conduct, "Regler for God Oppreden". Formålet med dette dokumentet er å sørge for at aktivitet på tjenesten Wii-nettverk skjer innenfor vennlige og sikre rammer.

·         Wii Network Service Privacy Policy, "Regler for beskyttelse av personlige opplysninger". Dette dokumentet gir deg forståelse om den informasjonen som gis og hentes inn via tjenesten Wii-nettverk.    

Vi anbefaler på det sterkeste at du setter deg inn i begge disse dokumentene før du akspterer denne avtalen. De komplette versjoner av disse dokumentene er tilgjengelige på http:// wii.nintendo-europe.com/terms.

Ved å akseptere vilkårene i avtalen for tjenesten Wii-nettverk, aksepterer du også uten forbehold samtlige vilkår i disse dokumentene.

Artikkel 2: Tildeling av lisens. 

Vi tildeler deg en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig tillatelse, "lisens", til å bruke tjenesten Wii-nettverk i overensstemmelse med denne avtalen, og her fremheves spesielt:

·            Tjenesten Wii-nettverk er kun til privat bruk for deg. Du er imidlertid ansvarlig for egen bruk og eventuelle andres bruk av tjenesten Wii-nettverk via Wii-konsollen, enten du har gitt dem tillatelse til slik bruk eller ikke. 

·            Du kan ikke overføre eller tildele denne lisensen til en annen person eller enhet, og ethvert forsøk på å overføre eller tildele lisensen vil være urettmessig og ugyldig 

·            Du kan ikke bruke eller forsøke å bruke tjenesten Wii-nettverk til kommersielle eller ulovlige formål, eller på en måte som kan skade en annen (andre) person(er) eller bedrift(er), eller på en uautorisert eller urettmessig måte slik Nintendo måtte fastsette til enhver tid.

·            Du er ansvarlig for å fjerne alt Innhold, inkludert spill og annen programvare som er lastet ned via Wii-handlekanalen og eventuelle personlige data og alle andre sensitive opplysninger som er lagret på Wii-konsollen før du selger eller på annen måte overfører Wii-konsollen til en tredjepart. Hvis du anskaffer deg en brukt Wii-konsoll, er du også ansvarlig for å fjerne alt innhold, personlige data og alle andre sensitive opplysninger som er lagret på Wii-konsollen på anskaffelsestidspunktet.

·            Tjenesten Wii-nettverk er lisensiert til deg for bruk på Wii-konsollen kun i EØS-området eller Sveits, avhengig av hvor du bor.

WiiConnect 24

Artikkel 3: WiiConnect 24.

Ved å registrere deg for tjenesten Wii-nettverk aksepterer du at Nintendo kan levere WiiConnect 24 til deg.

Artikkel 4: Oppgraderinger og endringer.

Nintendo kan til enhver tid oppgradere (endre/forbedre) programvare som distribueres via WiiConnect 24, eller endre Internett-innholdet til WiiConnect 24, helt eller delvis. 

Uansett vil slik eventuell oppgradering eller endring/forbedring utelukkende være forbeholdt for brukere av tjenesten Wii-nettverk

Annet

Artikkel 5: Tredjepartsleverandører. 

Nintendo har rett til å tillate at tredjeparter kan tilby tjenester og/eller materiale for tjenesten Wii-nettverk, inkludert Innhold og Produkter.

Artikkel 6: Immaterielle Eiendom (opphavsrett). 

Nintendo eier enhver rettighet til, og innehar enhver rett til å bruke og viderelisensiere tjenesten Wii-nettverk og Nintendos Immaterielle Eiendom. Utover lisensen som angitt i Artikkel 2 ovenfor, gir vi deg ingen rettighet(er) til tjenesten Wii-nettverk eller til Nintendos Immaterielle Eiendom; herunder immaterielle rettighet(er) og opphavsrett av enhver art, se også punkt 17 nedenfor. Nintendo forbeholder seg eiendomsrett og alle rettigheter forøvrig til slik Immateriell Eiendom.

Artikkel 7: Forbud mot kopiering, endring og omvendt utvikling ("reverse engineering"). 

Bare Nintendo har rett til å drifte tjenesten Wii-nettverk. Følgelig kan du ikke drifte, endre eller legge hindre, omdirigere eller på annen måte påvirke kommunikasjonsprotokollene som brukes av Nintendo som en del av tjenesten Wii-nettverk, uavhengig av hvilken metode som brukes til å gjøre dette. Forbudte metoder omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, protokollemulering, omvendt utvikling ("reverse engineering"), endring og tilføying av komponenter i tjenesten Wii-nettverk, Wii-konsollen, Nintendos Immaterielle Eiendom eller en hvilken som helst del av dette, og/eller bruk av et hjelpeprogram til å drifte tjenesten Wii-nettverk. Du kan ikke opprette verk basert på Nintendos Immaterielle Eiendom, eller tilpasse, distribuere eller gjøre Nintendos Immaterielle Eiendom overførbar eller tilgjengelig til andre.

Artikkel 8: Sperrefunksjoner. 

Vi gir deg muligheten til å begrense tilgangen til visse funksjoner i Wii-konsollen og tjenesten Wii-nettverk via en sperrefunksjon. Med Wii-konsollen kan brukerne få tilgang til innhold som kan være upassende for mindreårige. Hvis Wii-konsollen brukes av andre personer enn deg selv, og særlig hvis disse er mindreårige, anbefaler vi på det sterkeste at du tar i bruk sperrefunksjonen for å sikre at brukerne av Wii-konsollen bare får tilgang til innhold som er egnet for deres alderstrinn. Se brukerhåndboken for Wii-konsollen for nærmere informasjon.

Artikkel 9: Regler for God Opptreden . 

Din bruk av tjenesten Wii-nettverk er underlagt og knyttet til din overholdelse av reglene for God Opptreden for tjenesten Wii-nettverk (Wii Network Service Code of Conduct), som forbyr all skadelig, ulovlig eller på annen måte krenkende opptreden. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

·         Fremstilling, deling eller spill av uautoriserte kopier av spill eller annet innhold på Wii-konsollen eller som er lastet ned via den virtuelle konsollen. Slik aktivitet er ikke tillatt!

·         Fremstille avledet materiale av Innhold eller Produkter.

·         Forsøke å få tilgang til en annen persons tilkobling til tjenesten Wii-nettverk uten tillatelse, eller prøve å få tilgang til en av våre datamaskiner, vår maskinvare eller et av våre nettverk som brukes til å levere tjenesten Wii-nettverk.

·         Gjøre noe ulovlig, diskriminerende, nedsettende, hatsk, sjikanerende, misbrukende, uanstendig, truende eller fysisk farlig i forbindelse med tjenesten Wii-nettverk.

Det fullstendige regelverk om Regler for God Opptreden, "Wii Network Service Code of Conduct" som gjelder for tjenesten Wii-nettverk, finner du på http://wii.nintendo-europe.com/terms. Disse reglene kan fra tid til annen bli revidert av oss. Det er ditt ansvar å lese gjennom Regler for God Opptreden for tjenesten Wii-nettverk med jevne mellomrom. Hvis du ikke har Internett-tilgang, kan du kontakte nærmeste Nintendo-servicesenter, så sender de deg gjeldende versjon av Code of Conduct gratis. Hvis du ikke godtar fremtidige endringer i reglene for Code of Conduct, er du ansvarlig for å avbryte tjenesten Wii-nettverk i overensstemmelse med denne avtalen.

Artikkel 10: Innlegg. 

Vennligst ikke send oss kreativt materiale eller originalmateriale som ideer til leker, spill eller andre produkter, kreative forslag, ideer, notater, tegninger, begreper eller annen informasjon.

Artikkel 11: Beskyttelse av personlige opplysninger. 

Nintendo er underlagt forpliktelser til å beskytte personvernet og sikkerheten til dine personlige opplysninger. Vi har utviklet retningslinjer om personvern for tjenesten Wii-nettverk for å gi deg informasjon om personvern, sikkerhet, innhenting og bruk av opplysninger som du legger inn via tjenesten Wii-nettverk.

Du kan kontakte nærmeste Nintendo-servicesenter for å få tilsendt gjeldende versjon av retningslinjene for personvern for tjenesten Wii-nettverk per e-post.

Her er noen viktige punkter som du bør notere deg vedrørende beskyttelse av dine personlige opplysninger:

·         Ved å bruke tjenesten Wii-nettverk godtar du at vi kan overvåke, registrere og automatisk laste ned oppdateringer, patch-oppdateringer, oppgraderinger og lignende programvare til Wii-konsollen for å sikre at konsollen og tjenesten Wii-nettverk er oppdatert, og for å avinstallere og/eller deaktivere uautorisert eller ulovlig programvare på Wii-konsollen uten å varsle deg, i den grad det er nødvendig eller nyttig for å forbedre tjenesten eller tilpasse den for å reflektere endringer i tekniske eller juridiske krav.

·         Nintendo kan overvåke og hente inn informasjon om din bruk av tjenesten Wii-nettverk og Wii-konsollen. Vi innhenter imidlertid ikke personlige data, dvs. data som kan identifisere deg. Denne datainnhentingen vil være anonym. Hvis du imidlertid vil motsette deg slik anonym innhenting av data, må du kontakte nærmeste Nintendo-servicesenter.

·         Som en del av tjenesten Wii-nettverk kan Nintendo gi deg muligheten til å opprette og bruke en liste over venner der du kan lagre bruker-IDer og e‑postadresser som andre har gitt deg ("Venneliste"), og du kan også få muligheten til å lagre andre personlige eller sensitive data på Wii-konsollen eller i tjenesten Wii-nettverk. Nintendo er ikke ansvarlig for sikkerheten til innholdet i slike vennelister eller andre personlige og/eller sensitive data fra uautoriserte tredjeparter. Du må selv ta skritt for å slette vennelisten og andre personlige eller sensitive data på Wii-konsollen eller i tjenesten Wii-nettverk hvis du selger eller på annen måte overlater Wii-konsollen til andre. Hvis du ikke gjør det, eller hvis du ikke beskytter deg mot tap eller misbruk av Wii-konsollen, kan en uautorisert person eller enhet få tilgang til og bruke vennelisten og/eller personlige eller sensitive data. I tillegg kan uautoriserte personer få tilgang til én eller flere vennelister eller personlige eller sensitive data som inneholder informasjon om deg eller vennene dine, uten at du kjenner til det. Nintendo overvåker ikke bruken av eller tilgangen til enkeltstående vennelister, og det er ditt ansvar å følge med på kontakten du og familiemedlemmene dine har med andre brukere av tjenesten Wii-nettverk.

Artikkel 12: Opphør og oppsigelse av avtalen. 

·         Du kan si opp denne avtale ved å fjerne innhold og produkter fra Wii-konsollen. Hvis du sier opp avtalen, mister du automatisk rettighetene til poeng på din Wii-handlekanalkonto. Hvis avtalen sies opp, kan du ikke bruke tjenesten Wii-nettverkskanal.

·         Vi kan si opp denne avtalen, eller en del av avtalen, når som helst, av en hvilken som helst grunn, hvis du bryter vilkårene i denne avtalen eller av tekniske eller kommersielle grunner. Dersom vi sier opp denne avtalen av tekniske eller kommersielle grunner, vil vi varsle deg i rimelig tid. En slik oppsigelse opphever de rettigheter du måtte ha i kraft av denne avtale, og vil føre til at du ikke kan bruke tjenestene Wii-nettverk og Wii-handlekanal. 

·         Hvis avtalen sies opp, uansett årsak, vil følgende Artikler i denne avtale fortsatt være gjeldende: (i) Bestemmelser om Opphavsrett / immaterielle eiendom, (ii) Bestemmelsene om Lovvalg og (iii) Bestemmelsene om Tolkning av avtalen.  

Artikkel 13: Oppdateringer av avtalen. 

Nintendo kan endre vilkårene i denne avtalen, inkludert reglene for God Opptreden (Wii Network Service Code of Conduct) for tjenesten Wii-nettverk og retningslinjene for personvern (Privacy Policy) for tjenesten Wii-nettverk, som begge er en del av denne avtalen, når som helst, i den grad det er nødvendig eller nyttig for å forbedre tjenesten eller tilpasse den for å reflektere endringer i tekniske eller juridiske krav.

Den gjeldende versjonen av denne avtalen vil alltid være tilgjengelig på Internett på http://wii.nintendo-europe.com/terms. Vi vil legge ut en melding på Wii-oppslagstavlen for å informere deg om endringer i denne avtalen minst 5 dager før endringen blir juridisk bindende for deg. Hvis du ikke godtar slike endring, er du ansvarlig for å si opp avtalen i overensstemmelse med artikkel 12 i denne avtalen.

Artikkel 14: Forbud mot videreoverdragelse. 

Du er ansvarlig for venners og familiemedlemmers bruk av Wii-konsollen og tjenesten Wii-nettverk. Du kan ikke overdra denne avtalen til en tredjepart.   

Artikkel 15: Lovvalg.   

Du godtar at denne avtalen og eventuelle krav du har i henhold til den, styres av lovverket i Tyskland, uten henvisninger til konflikter mellom rettsgrunnsetninger.

Artikkel 16: Tolkning av avtalen.   

Hvis det skulle bli fastslått at en del av denne avtalen er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den angjeldende del av avtalen ikke lenger gjelde. Du godtar at den ugyldige delen regnes som slettet fra avtalen, men at alle andre deler av avtalen fortsatt vil ha full gyldighet. Videre godtar du at vi kan erstatte den ugyldige delen med vilkår som reflekterer den opprinnelige hensikten helt eller så nært som mulig.

Artikkel 17: Definisjoner.

"Innhold" betyr programvare og innhold, inkludert applikasjoner kalt "kanaler", som Nintendo eier, eller som Nintendo har fått rettigheten til å bruke, distribuere eller viderelisensiere, og som er tilgjengelig for nedlasting via tjenesten Wii-handlekanal.

"Nintendos Immaterielle Eiendom" betyr alle immaterielle verdier som er tilknyttet Wii-konsollen og tjenesten Wii-nettverk, inkludert, men ikke begrenset til varemerker, tjenestemerker, logoer, design, opphavsrett, oppfinnelser, åndsverk, patenter, forretningshemmeligheter, kunnskap og annen konfidensiell informasjon som Nintendo har utviklet, eier eller har fått lisens til å bruke. 

"Poeng" betyr poengene som du kjøper fra Nintendo via den virtuelle konsollen eller via Wii Points Cards, som kan brukes i bytte mot en lisens til å bruke innhold eller kjøpe produkter.

 "Produkter" betyr varer eller annet innhold som gjøres tilgjengelig for kjøp via tjenesten Wii-handlekanal.  

"WiiConnect 24" betyr tjenesten som Nintendo benytter for å distribuere programvare, materiale, e‑postmeldinger og andre data til Wii-konsollen og meldingstavlen for Wii, på et hvilket som helst tidspunkt, og som du kan bruke til å sende og motta e‑postmeldinger, bilder og annet materiale ved hjelp av Wii-konsollen .

"Wii-konsoll" betyr Nintendos system som selges og markedsføres av Nintendo under kjennemerket Wii, inkludert alle etterfølgende og kompatible systemer.

"Wii Network Service Code of Conduct" betyr de til enhver tid gjeldende Regler for God Opptreden for tjenesten Wii-nettverk. Reglene endres etter behov, og gjeldende versjon vil være tilgjengelig på http://wii.nintendo-europe.com/terms.

"Wii Network Service Privacy Policy" betyr de til enhver tid gjeldende Regler for beskyttelse av personlige opplysninger og som får anvendelse i tilknytning til tjenesten Wii-nettverk. Reglene endres etter behov, og gjeldende versjon vil være tilgjengelig på, http://wii.nintendo-europe.com/terms.

"Tjenesten Wii-nettverk" betyr tjenestene Wii-handlekanal, den virtuelle konsollen, WiiConnect 24 og eventuelle relaterte tjenester og relatert materiale som leveres til Wii-konsollen via Internett, inkludert, men ikke begrenset til, Innhold, Produkter og Poeng.

"Wii Points Card" betyr forhåndsbetalte kort som er solgt eller distribuert av Nintendo eller Nintendos promoterende partnere og som er kreditert Poeng.

"Wii-handlekanalkonto" betyr en personlig og ikke-overførbar konto som blir opprettet på Wii-konsollen når du har akseptert disse vilkårene samt vilkårene for bruk for tjenesten Wii-handlekanal, og som du bruker for å få tilgang til tjenesten Wii-handlekanal.

"Tjenesten Wii-handlekanal" betyr tjenester relatert til Wii-handlekanalkontoen, poeng, produkter, Internett-butikken og nedlastingstjenesten, som alle drives direkte eller indirekte av Nintendo, slik det er beskrevet i denne avtalen.

Wii Code of Conduct

"Regler for God Opptreden"

Sist oppdatert: 01.09.2007

Wii Network Service Code of Conduct, "Wii Code of Conduct", (Regler for God Opptreden) fastsetter reglene som du må følge for å ta del i tjenesten Wii-nettverk. Reglene er ment å sørge for at all aktivitet på tjenesten Wii-nettverk kan skje innenfor vennlige og sikre rammer.

En fullstendig Wii Code of Conduct kan finnes på http://wii.nintendo-europe.com/terms og kan bli endret til enhver tid av Nintendo. Dersom du ikke har tilgang til Internett, ber vi deg vennligst om å kontakte Nintendo Customer Service. Du vil da vederlagsfritt få tilsendt gjeldende versjon av Wii Code of Conduct. Alle ord og uttrykk skrevet med stor førstebokstav og som ikke er definert i reglene i Wii Code of Conduct, skal ha samme betydning i disse reglene som i brukeravtalene.

1.         Din bruk av tjenesten Wii-nettverk er underlagt og knyttet til din overholdelse av Regler for God Opptreden for tjenesten Wii-nettverk, Wii Network Service Code of Conduct. Disse regler forbyr og skal forhindre all skadelig, ulovlig, eller på annen måte krenkende opptreden, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

·         Ved å opptre uriktig, etterlignende, misbrukende, forfølgende, truende eller ved annen plagsom oppførsel overfor person, selskap eller annen enhet, bl.a. andre brukere, Nintendo, og/eller Nintendos ansatte, moderatorer eller andre medarbeidere.  

·         Ved å gjøre noe ulovlig, diskriminerende, krenkende, hatefullt, plagsomt, fornærmende, obskønt, truende, fysisk skadegjørende eller på annen måte upassende eller forkastelig i forbindelse med tjenesten Wii-nettverk.  

·         Ved å lage, foreta deling eller spilling av uautoriserte kopier av spill, musikk eller bilder på Wii-konsollen. Slik bruk er ikke tillatt.

·         Ved å fremstille nye versjoner av eksisterende Innhold eller Produkter ("Derivater")

·         Ved å forsøke å skaffe deg tilgang til en annens tjeneste for Wii-nettverk uten tillatelse eller ved å forsøke å skaffe deg tilgang eller trenge deg inn på Nintendos datamaskiner, hardware eller nettverk som benyttes ved levering av tjenesten Wii-nettverk.

·         Ved å fuske eller jukse i spill, med mindre slikt fusk eller juks bevisst er gjort mulig som en del av spillet.

·         Ved å drifte, endre eller legge hindre, protokollemulere, foreta omvendt utvikling ("reverse engineering") eller omdirigere kommunikasjonsprotokollene brukt av Nintendo som del av tjenesten Wii-nettverk, uansett på hvilken måte dette er gjort eller lagt opp.

·         Ved å engasjere seg i enhver kommersiell aktivitet som inkluderer bruk av Wii-konsollen eller annen aktivitet som ødelegger, reduserer kvaliteten eller påvirker ytelsen til, eller svekker funksjonaliteten av en Wii-konsoll, inkludert, men ikke begrenset til, tjenesten Wii-nettverk eller nettverk forbundet til tjenesten Wii-nettverk.  

·         Ved å trenge inn på eller forsøke å trenge inn på en annens Wii-konsoll, inkludert, men ikke begrenset til, en annens Wii-handlekanalkonto uten tillatelse eller ved å forsøke å trenge inn på tredjemanns eiendom, inkludert, men ikke begrenset til, Nintendos datamaskiner, maskinvare eller nettverk.

·          Ved å laste opp, poste, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig: a.) ethvert innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig; b.) ethvert innhold som krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen immateriell eiendom eller eiendomsrett tilhørende andre; c.) enhver uoppfordret eller uautorisert markedsføring, annonsering eller annen promotering (for eksempel "spam"); d.) informasjon som identifiserer deg eller andre; eller e.) innhold der du har skjult eller på annen måte gjort utilgjengelig innholdets opphav.

2.         Nintendo er ikke ansvarlig for noe du sier, uttrykker eller noe annet som skjer på tjenesten Wii-nettverk som følge av din bruk av tjenesten Wii-nettverk; du er fullt ut ansvarlig selv.

3.         Virtual Property. Noen spill eller annet innhold kan ha særegne kjennemerker eller muligheter (features) for utveksling med andre brukere av tjenesten Wii-nettverk. For eksempel, et spill kan gi deg muligheten til å skape en figur som samler gjenstander (f. eks en bil eller gullmynter) samt inneha visse karakteristiske trekk eller egenskaper (f. eks spesielle evner eller utseende). Slike kjennemerker og muligheter (features) kalles "Virtual Property". Nintendo (eller Nintendos lisenshavere) har eiendomsrett og enhver annen rett til slik Virtual Property, og du har ikke rett til å selge, overdra, lisensiere eller på annen måte overføre Virtual Property mot betaling i reelle penger eller mot betaling i poeng.

4.         Nintendo forbeholder seg retten til å umiddelbart avslutte eller suspendere din bruk av tjenesten Wii-nettverk, utelukkende på grunnlag av Nintendos egen vurdering, ved ethvert brudd på Wii Code of Conduct (Regler for God Opptreden). Nintendo forbeholder seg retten til å kontakte eller samarbeide med enhver som kan forhindre eller bistå ved slike brudd, eller med offentlige kontorer eller enheter samt Internett-leverandører, slik Nintendo selv vurderer at saken bør forfølges, av nødvendighet eller slik det vurderes som passende for å etterforske, undersøke eller løse visse problemer eller henvendelser om forannevnte forhold, eller på annen måte angitt i lov som måtte komme til anvendelse.

Wii Network Service Privacy Policy

Regler for beskyttelse av personlige opplysninger

Sist oppdatert: 01.09.2007

Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim ("Nintendo") er opptatt av å beskytte dine private forhold. Håndtering av personlige opplysninger som vi mottar fra deg, vil skje med forsiktighet og respekt. Vår Wii Network Service Privacy Policy, (Regler for beskyttelse av personlige opplysninger), "Wii Privacy Policy", skal gi deg forståelse av informasjon som blir gitt og innsamlet via tjenesten Wii-nettverk. Vi vil til enhver tid kunne oppdatere og revidere disse bestemmelsene i Wii Privacy Policy. Vennligst forviss deg om at du til enhver tid er kjent med eventuelle endringer, og at du er kjent med den nyeste versjon av disse bestemmelsene. Disse er tilgjengelig på http://wii.nintendo-europe.com/terms. Du kan også ta kontakt med Kundeservice.

Wii Privacy Policy kommer bare til anvendelse på informasjon som er gitt eller innsamlet via tjenesten Wii-nettverk, og den får ikke anvendelse på annen informasjon via noen av Nintendos websider.

TIL FORELDRE: VENNLIGST LES DETTE OM BESKYTTELSE AV BARNS PERSONLIGE OPPLYSNINGER. 

Før du tillater at ditt barn bruker tjenesten Wii-nettverk, anbefaler vi på det sterkeste at du forteller barnet om viktigheten av at personlige opplysninger ikke skal deles med andre, spesielt ikke fremmede. I særdeleshet anbefaler vi at du forteller ditt barn at man ikke skal bruke personlige opplysninger som kallenavn i spill, brukernavn i chatterom, navn på Miis (elektronisk identitet) eller i tilknytning til andre tjenester på tjenesten Wii-nettverk.

Vi anbefaler på det sterkeste at du hjelper barnet ditt med å komme i gang med tjenesten Wii-nettverk, og at du følger med på barnets bruk av tjenesten Wii-nettverk til enhver tid. Dersom du på noe tidspunkt ønsker å stoppe barnets bruk av tjenesten Wii-nettverk, kan du ganske enkelt koble fra Tjenesten Wii-nettverk slik det er angitt i din Wii Channel Manual.

Vennligst les følgende avsnitt nøye fordi det kommer til anvendelse ved din bruk av tjenesten Wii-nettverk eller ved en annen persons bruk av Wii-konsollen.

A.   INNHENTET INFORMASJON

"Personlig Informasjon" er informasjon som kan bli direkte knyttet til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, eller i enkelte tilfeller e-postadressen din.

Vi kan anonymt følge med på din bruk av Wii Network Channel. Vi kan motta og registrere informasjon på vår serverlogg fra tjenesten Wii-nettverk, bl.a. din Iinternett-protokolladresse, "IP"-adresse, informasjonskapsler, transaksjoner, innstillinger og nedlastingsaktivitet. Dersom du ønsker å motsette deg slik anonym innsamling av data, vennligst kontakt ditt nærmeste Nintendo Service Centre.

B.   WII KANALER

Tjenestene Wii-kanaler er et spesielt tilbud på tjenesten Wii-nettverk. På enkelte Wii-kanaler vil du ha mulighet til å bruke kallenavn, lage bruker-ID og være i (inter-)aktivitet sammen med andre spillere. Vi oppfordrer deg til ikke å bruke ditt eget navn til Miis (elektronisk identitet) eller andre bruker-IDer som du måtte opprette. I tillegg oppfordrer vi på det sterkeste til ikke å dele Personlig Informasjon om deg selv og ikke tillate at dine barn deler Personlig Informasjon om seg selv med andre.

C.   INFORMASJON SOM LAGRES PÅ WII-FJERNKONTROLLEN OG WII-KONSOLLEN

Wii-konsollen har mulighet til å lagre Personlige Opplysninger på Wii-fjernkontrollen. Derfor kan det, når du bruker Wii-fjernkontrollen på en Wii-konsoll som ikke tilhører deg, lagres Personlig Informasjon om deg på nevnte Wii-konsoll som kan bli tilgjengelig for andre.

Wii-konsollen kan lagre visse Personlige Opplysninger. Av forsiktighetshensyn bør du før du selger eller på annen måte overfører Wii-konsollen til andre, fjerne og slette all informasjon om Wii-handlekontoer, Wii-meldinger eller annen Personlig Informasjon, personlige bilder eller meldinger på oppslagstavlen samt all annen lagret informasjon på tjenesten Wii-nettverk, Wii-konsollen, Wii-fjernkontrollen og/eller Wii Accessories. For informasjon og instruksjon om formatering av Wii-konsollen og sletting av aktiviteten på Wii-handlekontoen, kan du se Wii Operations Manual: Channels and Settings.

D.   OPPDATERINGER OG OPPGRADERINGER.

For å forsikre deg om at Wii-konsollen fungerer effektivt og som den skal, vil vi automatisk laste ned oppdateringer, patcher, oppgraderinger og tilsvarende programvare til Wii-konsollen.

E.   KONTAKT OSS

Hvis du har noen spørsmål, klager eller kommentarer vedrørende Wiis retningslinjer for personvern eller vår praksis, vennligst kontakt Nintendo via e-post på info@bergsala.se.

Kontaktinformasjon

Sist oppdatert: 01.09.2007

Tjenesten Wii-nettverk driftes av Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Centre, 63760 Grossostheim, Tyskland,

E-post: info@nintendo.de, Telefon: +49 (0) 6026 950-0

VAT nr.: DE 132095955,

Selskapet er registrert ved domstolen i Aschaffenburg HRB 4276, Administrerende direktør: Satura Shibata

For norsk kundeservice, kontakt Kundeservice, telefonnr. +47 33 18 33 24

E-post: info@bergsala.seBelgië (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview