Laatst bijgewerkt: 01.09.2007

DIT IS EEN BELANGRIJKE OVEREENKOMST!

Ga NIET verder als je nog geen 18 jaar bent! Als je nog geen 18 jaar bent, dient je voogd of een van je ouders deze overeenkomst te lezen en ermee akkoord te gaan.

Klik op "I accept / Ich akzeptiere / J'accepte / Acepto / Accetto / Akkoord" als je 18 jaar of ouder bent en akkoord gaat met deze overeenkomst.

Klik op "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord" als je 18 jaar of ouder bent en niet akkoord gaat met deze overeenkomst.

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een privé-persoon, en Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe verwezen als "Nintendo", "we", "wij", "ons" of "onze".

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Wii-winkeldienst. Dit is een aanvulling op de overeenkomst betreffende het gebruik van de Wii-internetdiensten, waarmee je akkoord bent gegaan toen je deze service activeerde. Naast deze overeenkomst zijn ook de bepalingen in de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten op het gebruik van de Wii-winkeldienst van toepassing. In geval van verschillen tussen deze overeenkomsten zijn de bepalingen in de overeenkomst betreffende de Wii-winkeldienst van kracht.

Je mag deze overeenkomst enkel sluiten indien je reeds de voorwaarden van de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten hebt aanvaard. Indien je deze voorwaarden niet aanvaardt, moet je voor de knop "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord" kiezen.

Omdat deze overeenkomst een addendum tot de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten is, zal deze overeenkomst automatisch eindigen bij beëindiging om om het even welke reden van de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten.

Tenzij anders blijkt uit de context, zullen de termen gedefinieerd in de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten in deze overeenkomst dezelfde betekenis hebben.

 

Artikel 2: Wii-winkeldienst.

De Wii-winkeldienst wordt door Nintendo aan je geleverd. Nintendo heeft het recht de Wii-winkeldienst te wijzigen (met name als dit nodig of nuttig is om de dienst te verbeteren of om aan wijzigingen in de technische of juridische vereisten te voldoen), de Wii-winkeldienst te beëindigen en/of te stoppen met het aanbieden van de Content en Producten die via de Wii-winkeldienst verkrijgbaar zijn.

 

Artikel 3: Wii-winkelaccount.

Als je met deze overeenkomst akkoord gaat, wordt er automatisch een Wii-winkelaccount voor je Wii-systeem geopend. Er kan per Wii-systeem slechts één Wii-winkelaccount worden geopend. Elke Wii-winkelaccount is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je Wii-winkelaccount en bij je Wii-winkelaccount behorende Content of Producten te verkopen of anderszins aan andere personen of systemen over te dragen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je Wii-winkelaccount en voor het instellen van de juiste opties voor ouderlijk toezicht en andere maatregelen om de toegang tot je Wii-winkelaccount te beperken (raadpleeg de handleiding bij je Wii-systeem voor meer informatie).

 

Artikel 4: Punten.

Je kunt de Wii-winkeldienst gebruiken om met door jou aangeschafte Punten licenties voor Content of Producten aan te schaffen. De Punten hebben geen geldelijke waarde en terugbetaling is niet mogelijk.

De Punten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan op je Wii-winkelaccount bijgeschreven punten uit het account te verwijderen of deze aan anderen over te dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de op je Wii-winkelaccount bijgeschreven Punten en voor het gebruik van deze Punten door anderen, ongeacht of je hiervoor toestemming hebt gegeven.

In geval van enige frauduleuze of onwettige activiteit betreffende de Punten op je Wii-winkelaccount of het gebruik ervan door derden, hebben wij het recht je toegang tot de Wii-internetdienst of enig deel van de Wii-internetdienst te annuleren, op te schorten of anderszins te beperken. In dit geval vervallen al je rechten om de Wii-winkeldienst, inclusief je Punten, te gebruiken onmiddellijk.

 

Artikel 5: Punten op je account bijschrijven.

Er zijn twee manieren om Punten op je Wii-winkelaccount bij te schrijven. Je kunt met je creditcard online Punten aanschaffen. Deze Punten worden direct op je account bijgeschreven. Het is ook mogelijk in de winkel een Wii Points Card te kopen.

 

Artikel 6: Creditcardbetalingen en je Wii-winkelactiviteiten (accountoverzicht).

Je kunt met je creditcard online punten aanschaffen. Je verklaart bij dezen dat je gemachtigd bent om de creditcard te gebruiken en dat je verantwoordelijk bent voor alle uitgaven met de betreffende creditcard. Tenzij dit wettelijk verplicht is, is geen terugbetaling op met de creditcard aangeschafte Punten en gerelateerde kosten mogelijk.

Elke online aanschaf van Punten via de Wii-winkeldienst met een creditcard, om licenties voor Content of Producten aan te schaffen, wordt weergegeven als een transactie in je Wii-winkelactiviteiten. Als je Punten gebruikt om licenties voor Content of Producten aan te schaffen, worden die transacties ook in je Wii-winkelactiviteiten getoond. Je hebt toegang tot je Wii-winkelactiviteiten via het Wii-winkelkanaal. De Wii-winkelactiviteiten hebben betrekking op alle tijdens de afgelopen twee kalenderjaren uitgevoerde transacties. Dit is echter niet het geval als je deze informatie uit je Wii-winkelactiviteiten verwijdert of als je je Wii-systeem formatteert.

 

Artikel 7: Software vanuit het Wii-winkelkanaal downloaden.

Via het Wii-winkelkanaal bieden wij verschillende software aan die kan worden gedownload. Door de bestelprocedure uit te voeren, krijg je de beschikking over een beperkte licentie om de geselecteerde software te gebruiken. Houd er rekening mee dat de gedownloade software uitsluitend mag worden gebruikt op het Wii-systeem waarnaar deze oorspronkelijk is gedownload. Het is niet mogelijk de software naar een ander Wii-systeem te kopiëren.

Als je bepaalde software bestelt, wordt het aantal Punten dat nodig is om de betreffende software te downloaden van je Wii-winkelaccount afgeschreven. Als je de bestelprocedure voor de software hebt voltooid, is het niet meer mogelijk de betreffende transactie te annuleren.

 

Artikel 8: Ouderlijk toezicht.

We raden je ten zeerste aan gebruik van de functie voor ouderlijk toezicht te maken om ervoor te zorgen dat gebruikers van je Wii-systeem uitsluitend toegang tot voor hun leeftijd geschikte content krijgen.

 

Artikel 9: Privacy, gebruik van gegevens.

Bij het gebruik van de Wii-winkeldienst en de Virtual Console worden er in principe geen persoonsgegevens verzameld. Als je je Wii-winkelaccount aan je Club Nintendo-account koppelt, worden er echter wel gegevens verzameld. Het verzamelen van deze gegevens is onderhevig aan het privacybeleid van Club Nintendo. In dit beleid wordt in detail uitgelegd hoe de gegevens worden verzameld en gebruikt. Je bent met het privacybeleid van Club Nintendo akkoord gegaan toen je je op de website van Nintendo registreerde. We raden je aan de relevante gedeelten van dit privacybeleid nogmaals te lezen. Je kunt het beleid vinden op http://privacy.nintendo.be.

 

 Artikel 10: Annulering van de Wii-winkelaccount.

Je kunt je Wii-winkelaccount annuleren door contact met de Nintendo Klantenservice op te nemen. Nadat je je Wii-winkelaccount hebt geannuleerd, kun je geen gebruik van de Wii-winkeldienst meer maken. Als je je Wii-winkelaccount annuleert, vervallen al je rechten op ongebruikte Punten. Deze worden het eigendom van Nintendo.België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview