Sidst opdateret: 01.09.2007

 

DETTE ER EN VIGTIG, JURIDISK BINDENDE AFTALE!

Hvis du er under 18, STOP!  Du skal få dine forældre eller din værge til at læse og acceptere betingelserne i denne aftale. 

 

Klik på knappen "I accept / Ich akzeptiere / J'accepte / Acepto / Accetto / Akkoord", hvis du er over 18 og accepterer vilkårene i denne aftale.

Klik på knappen "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord", hvis du er over 18 og ikke accepterer vilkårene i denne aftale.

 

Dette er en bindende aftale mellem dig, en enkeltperson, og Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland  I denne aftale vil Nintendo of Europe blive omtalt som "Nintendo", "vi" eller "os". 

 

Paragraf 1: Denne aftales omfang. 

Denne aftale dækker din brug af Wii Shop-kanalservice.  Det er et tillæg til den aftale, der dækker din brug af Wii Netværksservice, som du har accepteret ved at aktivere denne Service.  Bestemmelserne i Wii Netværksservice-aftalen gælder for brugen af Wii Shop-kanal i tillæg til denne aftale.  Hvis der forekommer uoverensstemmelser mellem de to aftaler, vil denne Wii Shop-kanal-aftale være gældende.

Du må kun tiltræde denne aftale, hvis du allerede har accepteret betingelserne i Wii Netværksservice aftalen. Hvis du ikke kan acceptere de betingelser, skal du klikke på "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord".

Da denne aftale er et tillæg til Wii Netværksserviceaftalen, vil denne aftale automatisk blive ophævet, såfremt Wii Netværksserviceaftalen ophæves.

Medmindre det fremgår af sammenhængen hvori de optræder, så skal de udtryk, der defineres i Wii Netværksserviceaftalen, have den samme mening i denne aftale.

 

Paragraf 2: Wii Shop-kanalservice. 

Wii Shop-kanalservice leveres til dig af Nintendo.  Nintendo kan ændre Wii Shop-kanalservice (især hvis dette er nødvendigt eller nyttigt for at udvide Servicen eller for at tilpasse den, så den afspejler ændringer i tekniske eller lovmæssige krav), afbryde Wii Shop-kanalservice, og/eller ophøre med at levere noget af eller hele Indholdet og alle produkter, som udbydes på Wii Shop-kanalservice.

 

Paragraf 3: Wii Shop-kanal-konto. 

Ved accept af denne aftale åbnes der automatisk en Wii Shop-kanal-konto for din Wii-konsol.  Der kan kun åbnes én Wii Shop-kanal-konto for hver Wii-konsol.  Din Wii Shop-kanal-konto tilhører dig personligt.  Din Wii Shop-kanal-konto og eventuelt Indhold eller Produkter i forbindelse med din Wii Shop-kanal-konto må ikke sælges eller på anden måde overføres til en anden person eller konsol. 

Du er ansvarlig for at overvåge din Wii Shop-kanal-konto og for at opsætte passende forældrestyring eller andre forholdsregler for at begrænse adgangen til din Wii Shop-kanal -konto (se venligst manualen til din Wii-konsol for at få flere oplysninger).

 

Paragraf 4: Point. 

Wii Shop-kanalservice giver dig mulighed for at anvende Point, du har købt, til at få licens til Indhold eller købe Produkter.  Point har ingen kontant- eller pengeværdi og kan ikke refunderes.

Point er til din egen personlige brug.  Når der er indsat Point på din Wii Shop-kanal-konto, kan du ikke trække dem ud eller overføre dem til en anden person.  Du er ansvarlig for din brug af Point, som er indsat på din Wii Shop-kanal-konto, og for andre personers brug af dem, hvad enten du har givet disse personer tilladelse eller ej. 

Hvis der forekommer ulovlige eller retsstridige aktiviteter i forbindelse med Pointene på din Wii Shop-kanal-konto, eller  brugen af Point, begået af hvilken som helst person, kan vi afbryde, ophæve eller på anden måde begrænse din adgang til Wii Netværksservice, eller en hvilken som helst del af Wii Netværksservice, hvorved dine rettigheder til at anvende Wii Shop-kanalservice, herunder dine Point, øjeblikkeligt bortfalder.

 

Paragraf 5: Indsættelse af Point på kontoen. 

Der er to måder at tilføje Point til din Wii Shop-kanal -konto. Du kan enten bruge dit kreditkort til at købe Point online, som derefter med det samme tilføjes til din konto, eller du kan købe Wii Point-kort i en forretning.

 

Paragraf 6: Debitering af kreditkort og din kontohistorik. 

Du kan anvende dit kreditkort til at købe Point online.  Du godtgør overfor os, at du har bemyndigelse til at bruge kreditkortet og at du accepterer, at du er ansvarlig for alle beløb, der debiteres til dette kreditkort.  Medmindre loven kræver det, er alle debiterede beløb ikke refunderbare.

Hver gang du køber Point online via Wii Shop-kanalservice med dit kreditkort, vil du modtage en kvittering som bekræftelse på transaktionen. Denne kvittering vil blive gemt i din kontohistorik. Når du bruger Point til at få licens til Indhold eller købe Produkter, vil transaktionen ligeledes afspejles i din kontohistorik.  Du kan få adgang til din kontohistorik via Wii Shop-kanalservice.  Information om din kontohistorik vil være tilgængelig for transaktioner, som er gennemført inden for de sidste to kalenderår, medmindre du sletter informationen fra din kontohistorik eller nulstiller din Wii-konsol.

 

Paragraf 7: Download af software fra Wii Shop-kanal . 

På Wii Shop-kanal tilbyder vi software til download.  Ved at afslutte bestilingsproceduren opnår du en begrænset licens til at anvende den valgte  software.  Bemærk venligst, at du kun kan anvende den downloadede software på den Wii-konsol, den først blev downloadet på; det er ikke muligt at overføre softwaren til en anden Wii-konsol.

Ved bestilling af en bestemt software vil det antal Point, som er nødvendige for at downloade den pågældende software, blive debiteret din Wii Shop-kanal -konto.  Når du har udfyldt bestillingsformularen til en software, kan du ikke annullere transaktionen.

 

Paragraf 8: Forældrestyring.

Vi anbefaler kraftigt, at du gør brug af funktionen til forældrestyring for at sikre, at alle brugere af din Wii-konsol kun får adgang til indhold, som er passende for deres alder.

 

 Paragraf 9:  Opsigelse af din Wii Shop-kanal -konto. 

Du kan opsige din Wii Shop-kanal -konto ved at kontakte dit nærmeste Nintendo Service Centre.  Ved opsigelse af din Wii Shop-kanal-konto vil du ikke længere være i stand til at anvende Wii Shop-kanalservice.  Hvis du opsiger din Wii Shop-kanal -konto, vil du automatisk miste alle rettigheder til eventuelle ubrugte Point, som tilfalder Nintendo.

 

Supplerende meddelelse

Dine point er undergivet betingelserne i ovenstående Aftale. Uanset ordlyden i Aftalen har du dog ret til at anmode om tilbagebetaling af de ubrugte point i kontanter. Kontakt kundeservice, hvis du ønsker at få tilbagebetalt de ubrugte point.België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview