Laatst bijgewerkt: 01.09.2007

DIT IS EEN BELANGRIJKE JURIDISCHE OVEREENKOMST!

Ga NIET verder als je nog geen 18 jaar bent! Als je nog geen 18 jaar bent, dient je voogd of een van je ouders deze overeenkomst te lezen en ermee akkoord te gaan.

Klik op I accept / Ich akzeptiere / J'accepte / Acepto / Accetto / Akkoord als je 18 jaar of ouder bent en akkoord gaat met deze overeenkomst.

Klik op I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord als je 18 jaar of ouder bent en niet akkoord gaat met deze overeenkomst.

Dit is een bindende overeenkomst tussen jou, een individu, en Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland. In deze overeenkomst wordt naar Nintendo of Europe verwezen als "Nintendo", "wij", "ons" of "onze".

 

Artikel 1: Bereik van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de Wii-winkeldienst. Dit is een aanvulling op de overeenkomst betreffende het gebruik van de Wii-internetdiensten die je hebt aanvaard toen je deze internetdiensten activeerde. Naast deze overeenkomst zijn op het gebruik van het Wii-winkelkanaal ook de bepalingen in de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten van toepassing. In geval van verschillen tussen deze overeenkomsten zijn de bepalingen in de overeenkomst betreffende de Wii-winkeldienst bepalend.

Je kunt deze overeenkomst uitsluitend aangaan als je de voorwaarden van de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten hebt aanvaard. Indien je niet akkoord bent gegaan met die voorwaarden, dien je voor de "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord"-knop te kiezen.

Omdat deze overeenkomst een aanvulling is op de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten, zal deze overeenkomst automatisch eindigen op het moment dat die overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook.

De termen zoals gedefinieerd in de overeenkomst betreffende de Wii-internetdiensten hebben in deze overeenkomst dezelfde betekenis, tenzij uit de context van de betreffende bepalingen anders voortvloeit.

 

Artikel 2: Wii-winkeldienst.

De Wii-winkeldienst wordt door Nintendo aan je geleverd. Nintendo heeft het recht de Wii-winkeldienst te wijzigen (met name als dit nodig of nuttig is om de dienst te verbeteren of om wijzigingen in de technische of juridische vereisten door te voeren), de Wii-winkeldienst te beëindigen en/of te stoppen met het aanbieden van de Content en Producten die verkrijgbaar zijn via de Wii-winkeldienst.

 

Artikel 3: Wii-winkelaccount.

Als je deze overeenkomst aanvaardt, wordt er voor je Wii-systeem automatisch een Wii-winkelaccount geopend. Er kan per Wii-systeem slechts één Wii-winkelaccount worden geopend. Elke Wii-winkelaccount is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je Wii-winkelaccount, alsmede bij je Wii-winkelaccount behorende Content of Producten, te verkopen of anderszins over te dragen aan andere personen of systemen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je Wii-winkelaccount en voor het instellen van de juiste maatregelen voor ouderlijk toezicht en andere maatregelen om de toegang tot je Wii-winkelaccount te beperken (raadpleeg de handleiding bij het Wii-systeem voor meer informatie).

 

Artikel 4: Punten.

Je kunt de Wii-winkeldienst gebruiken om met door jou aangeschafte Punten licenties voor Content of Producten aan te schaffen. Punten hebben geen geldelijke waarde en restitutie is niet mogelijk.

Punten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan op je Wii-winkelaccount bijgeschreven Punten uit de account te verwijderen of deze aan anderen over te dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de op je Wii-winkelaccount bijgeschreven Punten en voor het gebruik van deze Punten door anderen, ongeacht of je hiervoor toestemming hebt gegeven.

In geval van enige frauduleuze of onwettige activiteit betreffende de Punten op je Wii-winkelaccount of het gebruik ervan door derden, hebben wij het recht je toegang tot de Wii-internetdiensten of enig deel van de Wii-internetdiensten te annuleren, op te schorten of anderszins te beperken. In dit geval vervallen met onmiddellijke ingang al je rechten om de Wii-winkeldienst te gebruiken, inclusief je Punten.

 

Artikel 5: Punten bijschrijven op je account.

Er zijn twee manieren om Punten op je Wii-winkelaccount bij te schrijven. Je kunt online Punten aanschaffen met je creditcard. Deze Punten worden direct op je account bijgeschreven. Het is ook mogelijk een Wii Points Card in de winkel te kopen.

 

Artikel 6: Creditcardbetalingen en je Wii-winkelactiviteiten (accountoverzicht).

Je kunt online Punten aanschaffen met je creditcard. Je verklaart bij dezen dat je gerechtigd bent om de creditcard te gebruiken en dat je verantwoordelijk bent voor alle uitgaven met de betreffende creditcard. Tenzij dit wettelijk verplicht is, is geen restitutie mogelijk op met de creditcard aangeschafte Punten.

Elke online aanschaf van Punten via de Wii-winkeldienst met een creditcard, om licenties voor Content of Producten aan te schaffen, wordt weergegeven als een transactie in je Wii-winkelactiviteiten. Als je Punten gebruikt om licenties voor Content of Producten aan te schaffen, worden die transacties ook in je Wii-winkelactiviteiten getoond. Je hebt toegang tot je Wii-winkelactiviteiten via het Wii-winkelkanaal. De Wii-winkelactiviteiten hebben betrekking op alle transacties die gedurende de afgelopen twee kalenderjaren zijn uitgevoerd, tenzij je deze informatie uit je Wii-winkelactiviteiten verwijdert of als je je Wii-systeem formatteert.

 

Artikel 7: Software downloaden vanuit het Wii-winkelkanaal.

Via het Wii-winkelkanaal bieden wij verschillende software aan die kan worden gedownload. Door de bestelprocedure te voltooien, krijg je de beschikking over een beperkte licentie om de geselecteerde software te gebruiken. Houd er rekening mee dat de gedownloade software uitsluitend mag worden gebruikt op het Wii-systeem waarop deze oorspronkelijk is gedownload. Het is niet mogelijk de software naar een ander Wii-systeem te kopiëren.

Als je bepaalde software bestelt, wordt het aantal Punten dat nodig is om de betreffende software te downloaden van je Wii-winkelaccount afgeschreven. Als je de bestelprocedure voor de software hebt voltooid, is het niet meer mogelijk de betreffende transactie te annuleren.

 

Artikel 8: Ouderlijk toezicht.

Wij raden je ten zeerste aan gebruik te maken van de functie voor ouderlijk toezicht om ervoor te zorgen dat gebruikers van je Wii-systeem uitsluitend toegang krijgen tot voor hun leeftijd geschikte Content.

 

Artikel 9: Privacy, gebruik van je gegevens.

Bij het gebruik van het Wii-winkelkanaal en de Virtual Console worden er in principe geen persoonlijke gegevens verzameld. Als je je Wii-winkelaccount koppelt aan je Club Nintendo-account, worden er echter wel gegevens verzameld. Het verzamelen van deze gegevens is onderhevig aan het privacybeleid van Club Nintendo. In dit beleid wordt in detail uitgelegd hoe de gegevens worden verzameld en gebruikt. Je bent met het privacybeleid van Club Nintendo akkoord gegaan toen je je registreerde op de website van Nintendo. Wij raden je aan de relevante gedeelten van dit privacybeleid nogmaals te lezen. Je kunt het beleid vinden op http://privacy.nintendo.nl.

 

 Artikel 10: Annulering van de Wii-winkelaccount.

Je kunt je Wii-winkelaccount annuleren door contact op te nemen met de Nintendo Klantenservice. Nadat je je Wii-winkelaccount hebt geannuleerd, kun je geen gebruik meer maken van de Wii-winkeldienst. Als je je Wii-winkelaccount annuleert, vervallen al je rechten op ongebruikte Punten. Deze worden het eigendom van Nintendo.België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview