Sist oppdatert: 01.09.2007

DETTE ER EN VIKTIG JURIDISK AVTALE!

STOPP hvis du er under 18 år! En foresatt eller forelder må lese og godta vilkårene i avtalen. 

Klikk på knappen I accept / Ich akzeptiere / J'accepte / Acepto / Accetto / Akkoord hvis du er 18 år eller eldre og godtar vilkårene i denne avtalen.

Klikk på knappen I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord hvis du er eldre enn 18 år og ikke godtar vilkårene i avtalen.

Dette er en bindende avtale mellom deg som privatperson og Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland. I denne avtalen omtales Nintendo of Europe som "Nintendo", "vi" eller "oss".

Artikkel 1: Avtalens omfang. 

Denne avtalen dekker bruken av tjenesten Wii-handlekanal. Avtalen er et tillegg til avtalen som gjelder tjenesten Wii-nettverk, som du aksepterte da du aktiviserte denne tjenesten. Bestemmelsene i avtalen vedrørende tjenesten Wii-nettverk samt denne avtalen gjelder for bruken av tjenesten Wii-handlekanal. Hvis det motsetninger mellom avtalene, skal denne avtalen legges til grunn som gjeldende tolkning.

Forutsetningen for denne avtalen er at du har akseptert vilkårene i Avtalen for tjenesten Wii-nettverk. Hvis du ikke aksepterer vilkårene i nevnte avtale, må du klikke på knappen "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord".

Denne avtalen er et kontraktstillegg til Avtalen for tjenesten Wii-nettverk, og dersom nevnte Avtale opphører, uansett årsak, opphører også denne avtale automatisk.

Med mindre noe annet fremgår uttrykkelig vil uttrykk og definisjoner i Avtalen for tjenesten Wii-nettverk også gjelde for denne avtalen.  

 

Artikkel 2: Tjenesten Wii-handlekanal. 

Tjenesten Wii-handlekanal leveres til deg av Nintendo. Nintendo kan endre tjenesten Wii-handlekanal (spesielt hvis det er nødvendig eller nyttig for å forbedre tjenesten eller tilpasse den for å reflektere endringer i tekniske eller juridiske krav), avslutte tjenesten Wii-handlekanal og/eller avslutte tilbudet av innholdet, helt eller delvis, eller tilbudet av produktene som tilbys i tjenesten Wii-handlekanal.

 

Artikkel 3: Wii-handlekanalkonto. 

Ved å godta denne avtalen åpnes det automatisk en Wii-handlekanalkonto på Wii-konsollen.  Det kan bare åpnes én Wii-handlekanalkonto for hver Wii-konsoll. En Wii-handlekanalkonto er personlig for deg. Din Wii-handlekanalkonto samt innhold og produkter som er tilknyttet Wii-handlekanalkontoen, kan ikke selges eller på annen måte overføres til andre personer eller en annen Wii-konsoll. 

Du er ansvarlig for å følge med på din Wii-handlekanalkonto og for å konfigurere foreldrekontrollen og/eller andre nødvendige sperrefunksjoner eller andre tiltak for å begrense tilgangen til din Wii-handlekanalkonto (se håndboken for Wii-konsollen hvis du vil ha mer informasjon).

Artikkel 4: Poeng. 

Med tjenesten Wii-handlekanal kan du bruke poeng du har kjøpt, til å lisensiere innhold og kjøpe produkter. Poeng har ingen kontant- eller pengeverdi og kan ikke refunderes.

Poeng er til personlig bruk. Når poeng er gjort tilgjengelige på din Wii-handlekanalkonto, kan du ikke ta dem ut eller overføre dem til en annen person. Du er ansvarlig for bruk av poengene som er tilgjengelige på Wii-handlekanalkontoen, og for andres bruk av disse poengene, uansett om du har gitt dem tillatelse til slik bruk eller ei.  

Hvis det foregår straffbar eller ulovlig aktivitet med poengene på din Wii-handlekanalkonto eller i forbindelse med bruk av dine poeng, er vi berettiget til å avbryte, suspendere, eller på annen måte begrense tilgangen til tjenesten  Wii-nettverk, eller en del av tjenesten Wii-nettverk, og rettighetene dine til å bruke tjenesten Wii-handlekanal, inkludert poengene, vil opphøre umiddelbart.

Artikkel 5: Kreditere poeng til kontoen.

Du kan legge til poeng på Wii-handlekanalkontoen på to måter. Du kan enten bruke kredittkort til å kjøpe poeng på Internett som overføres umiddelbart til din konto, eller du kan kjøpe et Wii Point Card hos en forhandler.

Artikkel 6: Belastning av kredittkort og faktureringskontoen.

Du kan bruke kredittkort til å kjøpe poeng på Internett. Du garanterer overfor oss at du har tillatelse til å bruke kredittkortet, og du garanterer videre for at du er ansvarlig for alle belastningene på kredittkortet. Med mindre det kreves i henhold til gjeldende lovgivning, kan ingen belastninger av kredittkortet som er brukt til å kjøpe poeng, refunderes.

Hver gang du kjøper poeng på Internett via tjenesten Wii-handlekanal med kredittkort, vil du motta en kvittering som bekrefter transaksjonen. Kvitteringen vil fremkomme i din kontologg. Hver gang du bruker poeng til å lisensiere innhold eller kjøpe produkter, vil også transaksjonen fremkomme i kontologgen. Du kan hente inn kontologgen via tjenesten Wii-handlekanal. Informasjon om kontologgen er tilgjengelig for transaksjoner som er utført i løpet av de to siste kalenderårene, med mindre du sletter informasjonen fra kontologgen eller tilbakestiller Wii-konsollen.

Artikkel 7: Laste ned programvare fra Wii-handlekanal.

På Wii-handlekanal tilbyr vi forskjellig programvare for nedlasting. Ved å fullføre bestillingsprosedyren får du en begrenset lisens til å bruke den valgte programvaren. Vær oppmerksom på at du bare kan bruke den nedlastede programvaren på den Wii-konsollen som det først ble lastet ned til. Det kan ikke overføres til en annen Wii-konsoll.

Ved bestilling av en bestemt programvare blir antallet poeng som kreves for å laste ned programvaren, belastet din Wii-handlekanalkonto. Når du har fullført bestillingen av programvaren, kan du ikke avbryte transaksjonen.

Artikkel 8: Sperrefunksjoner.

Vi anbefaler på det sterkeste at du tar i bruk sperrefunksjonene for å sikre at alle brukerne av Wii-konsollen bare får tilgang til innhold som er egnet for deres alderstrinn.

 Artikkel 9: Oppheve Wii-handlekanalkontoen.

Du kan si opp din Wii-handlekanalkontoen ved å kontakte nærmeste Nintendo-servicesenter. Når du sier opp Wii-handlekanalkontoen, kan du ikke lenger bruke tjenesten Wii-handlekanal. Hvis du sier opp Wii-handlekanalkontoen, mister du umiddelbart rettighetene til eventuelle ubrukte poeng, som blir Nintendos eiendom.België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview