Senast uppdaterat: 01.09.2007

DETTA ÄR ETT VIKTIGT JURIDISKT DOKUMENT!

Är du under 18 år? STOPP!  Din förälder eller förmyndare måste läsa och godkänna villkoren i avtalet. 

Klicka på "I accept / Ich akzeptiere / J'accepte / Acepto / Accetto / Akkoord" om du är över 18 år och godkänner villkoren i avtalet.

Klicka på "I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord" om du är över 18 år och inte godkänner villkoren i avtalet.

Detta är ett bindande avtal mellan dig som privatperson och Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Tyskland.  Hänvisningar i avtalet till "Nintendo", "vi" eller "oss" avser Nintendo of Europe. 

 

Paragraf 1: Avtalets omfattning 

Avtalet reglerar din användning av tjänsten Wii-shopkanalen.  Det är ett tillägg till avtalet som reglerar din användning av Wii Network Service, som du godkände i samband med att du aktiverade denna tjänst.  Villkoren i avtalet för Wii Network Service gäller för användningen av Wii-shopkanalen i tillägg till detta avtal.  Vid eventuell motstridighet skall detta avtal för Wii-shopkanalen ha prioritet.

Du får endast ingå detta avtal om du redan har accepterat villkoren i Wii Network Service-avtalet. Om du inte har accepterat dessa villkor måste du klicka på knappen” I do not accept / Ich akzeptiere nicht / Je n'accepte pas / No acepto / Non accetto / Niet Akkoord”.

På grund av att detta avtal är ett tillägg till Wii Network Service-avtalet kommer detta avtal att automatiskt upphöra när Wii Network Service-avtalet upphör, oavsett anledning därtill.

Om inget annat framgår av omständigheterna kommer de begrepp som definieras i Wii Network Service-avtalet att ha samma betydelse i detta avtal.

 

Paragraf 2: Tjänsten Wii-shopkanalen 

Tjänsten Wii-shopkanalen tillhandahålls till dig av Nintendo. Nintendo har rätt att modifiera tjänsten Wii-shopkanalen (i synnerhet om detta är nödvändigt för eller bidragande till att förbättra tjänsten eller anpassa den till förändringar i tekniska eller juridiska krav), avbryta tjänsten Wii-shopkanalen och/eller upphöra att tillhandahålla delar av eller hela innehållet eller de produkter som erbjuds via Wii-shopkanalen.

 

Paragraf 3: Konto för Wii-shopkanalen 

Efter att du godkänt detta avtal upprättas automatiskt ett konto för Wii-shopkanalen för din Wii-konsol.  Endast ett konto för Wii-shopkanalen kan kopplas till varje Wii-konsol.  Kontot för Wii-shopkanalen är personligt.  Kontot för Wii-shopkanalen och allt innehåll eller alla produkter som är kopplade till kontot för Wii-shopkanalen får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till annan person eller konsol. 

Du ansvarar för att övervaka ditt konto för Wii-shopkanalen, upprätta lämpliga spärrfunktioner och vidta andra åtgärder för att begränsa åtkomsten till ditt konto för Wii-shopkanalen (mer information finns i instruktionsboken till Wii –Kanaler och inställningar).

 

Paragraf 4: Wii-poäng 

På Wii-shopkanalen kan du använda Wii-poäng som du har köpt för att licensiera innehåll och köpa produkter. Wii-poäng saknar kontant- eller penningvärde och är inte återbetalningsbara.

Wii-poäng är avsedda för personligt bruk.  Wii-poäng som satts in på ditt konto för Wii-shopkanalen kan inte tas ut eller överlåtas till annan person.  Du ansvarar för din egen och andras användning av Wii-poäng på ditt konto för Wii-shopkanalen, vare sig användningen sker med ditt medgivande eller inte. 

Om bedrägeri eller olaglig verksamhet kan hänföras till Wii-poäng på ditt konto för Wii-shopkanalen eller till utnyttjandet av Wii-poäng av någon person, har vi rätt att säga upp, upphäva eller på annat sätt begränsa din åtkomst till Wii Network Service eller delar av denna tjänst, varmed din rätt att använda Wii-shopkanalen, inklusive dina Wii-poäng, omedelbart upphör.

 

Paragraf 5: Kreditera Wii-poäng till kontot 

Du kan sätta in Wii-poäng på ditt Wii-shopkanalkonto på två sätt. Du kan antingen köpa Wii-poäng online med ditt kreditkort, varpå Wii-poängen sätts in omedelbart på ditt konto, eller köpa ett Wii-poängkort hos en återförsäljare.

 

Paragraf 6: Debitering av kreditkort och faktureringskonto 

Du kan köpa Wii-poäng online med ett kreditkort.  Du intygar att du är behörig att använda kreditkortet och godkänner att du ansvarar för alla avgifter som debiteras detta kreditkort. Såvida inte tvingande lag stadgar annat är avgifter som debiteras kreditkortet vid köp av Wii-poäng inte återbetalningsbara.

Varje gång du köper Wii-poäng online via Wii-shopkanalen med ditt kreditkort får du ett kvitto som bekräftar transaktionen. Detta kvitto kommer att införas i din kontohistorik. Även när du använder Wii-poäng för att licensiera innehåll eller köpa produkter kommer transaktionen att registreras i din kontohistorik. Du kan hämta din kontohistorik via Wii-shopkanalen. Kontohistorikinformationen kommer att finnas tillgänglig för transaktioner genomförda under de två senaste kalenderåren, såvida du inte raderar informationen eller formaterar om din Wii-konsol.

 

Paragraf 7: Hämtning av programvara från Wii-shopkanalen

På Wii-shopkanalen erbjuder vi hämtning av ett antal programvaror.  Genom att göra en beställning förvärvar du en begränsad licens att använda den valda programvaran. Observera att du bara kan använda det hämtade programmet på den Wii-konsol som det hämtades till. Det är inte möjligt att överföra programvaran till någon annan Wii-konsol.

Vid beställning av programvara debiteras ditt konto på Wii-shopkanalen med det antal poäng som krävs för att hämta programmet.  När du har slutfört beställningen av ett program kan du inte avbryta transaktionen.

 

Paragraf 8: Spärrfunktion

Vi rekommenderar att du använder spärrfunktionerna för att säkerställa att alla personer som använder Wii-konsolen bara har tillgång till sådant innehåll som är lämpligt för deras ålder.

 

Paragraf 9:  Uppsägning av ditt konto för Wii-shopkanalen 

Du kan säga upp ditt konto för Wii-shopkanalen genom att kontakta Bergsala AB Sweden.  Efter uppsägning av kontot för Wii-shopkanalen kan du inte längre använda Wii-shopkanalen.  Om du säger upp kontot för Wii-shopkanalen frånsäger du dig automatiskt alla rättigheter till eventuella outnyttjade Wii-poäng, vilka därmed tillfaller Nintendo.

 België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)

back to the overview