Nintendo 3DS -palveluiden käyttöoikeussopimus ja yksityisyydensuojasäännökset

Versio: 05.2015

ALLA OLEVA ON TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN SOPIMUS.

OLE HYVÄ JA VIERITÄ ALASPÄIN!

Jos olet alle 18 vuoden ikäinen, SEIS! Sinun on saatava vanhempasi tai laillinen holhoojasi lukemaan ja hyväksymään tämän Sopimuksen ehdot.

Valitse "Hyväksyn"-painike, mikäli olet 18 tai yli ja hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot.

Valitse "Päätän myöhemmin" -painike, mikäli olet 18 tai yli etkä hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja.

Tämä on sitova sopimus sinun, eli yksityishenkilön, sekä Nintendo of Europe GmbH:n välillä osoitteessa Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero: +49 69 667747 5412, sähköpostiosoite: eShopService@nintendo.de, faksinumero: +49 69 667747 95412. Tässä sopimuksessa Nintendo of Europe GmbH -yhtiöön viitataan sanoilla "Nintendo" tai "me".

Sisällys

1. Nintendo 3DS -palvelut: Yleiset määräykset

2. Erityiset sovellukset ja viestintätavat

3. Yksityisyydensuoja

1. Nintendo 3DS -palvelut: Yleiset määräykset

1.1. Sopimuksen aihe

Nintendo 3DS -palveluiden käyttöoikeussopimus ja yksityisyydensuojasäännökset (tämä "Sopimus") koskevat "Nintendo 3DS -palveluiden" käyttöäsi (alla kohdassa 1.2. olevan määrittelyn mukaisesti).

1.2. Määritelmät

Tässä Sopimuksessa alla olevilla termeillä on seuraavat merkitykset:

"Aktiivinen tila" viittaa tavanomaisten toimintojen aikana vallitsevaan tilaan.

"Kaveri" viittaa toiseen Nintendo-konsolin käyttäjään, jonka kanssa olette muodostaneet kaveruussuhteen joko vaihtamalla kaverikortteja langatonta lähiyhteyttä käyttäen tai syöttämällä suoraan toistenne kaverikoodit ja sitten muodostamalla yhteyden internetiin.

"Käyttäjäsisällön rajoitusjärjestelmä" viittaa järjestelmään, joka (a) rajoittaa sinua vastaanottamasta tai lähettämästä tiettyä muiden Nintendo 3DS -järjestelmän käyttäjien luomaa käyttäjäsisältöä tai (b) toimii estääkseen jotakin käyttäjäsisältöä leviämästä Nintendon määrittelemällä tavalla ja laajuudessa.

"Käyttäjäsisältö" tarkoittaa mitä tahansa viestintää, viestejä, tekstiä, kuvia, piirroksia, valokuvia, ihmisen ääntä tai muuta ääntä, audiotallenteita, musiikkia, elokuvia, tietoja, dataa ja kaikkea muuta aineistoa ja sisältöä, jota Nintendo 3DS -käyttäjät luovat tai joka on lisensioitu heille ja jonka Nintendo 3DS -käyttäjät lähettävät siirrettäväksi ja/tai käyttävät Nintendo 3DS -palvelun yhteydessä (mukaan lukien käyttäjänimet, lempinimet, Mii-hahmot, Mii-lempinimet sekä räätälöidyt tasot, kartat, skenaariot tai muu Nintendo 3DS -käyttäjän Nintendo 3DS -järjestelmässä saatavilla olevan pelin tai palvelun yhteydessä luoma aineisto).

"Langaton lähiyhteys" viittaa sähköiseen viestintätapaan, joka mahdollistaa sen, että Nintendo 3DS -järjestelmäsi voi lähettää ja vastaanottaa tietoja muista Nintendo 3DS -järjestelmistä oman Nintendo 3DS -järjestelmäsi langattoman lähiyhteyden kantosäteen sisällä käyttämättä internetviestintää, kuitenkin pois lukien StreetPass.

"Lepotila" viittaa Nintendo 3DS -järjestelmäsi alhaisen tehon tilaan, jolloin prosessori ei ole aktiivinen eikä Nintendo 3DS -järjestelmäsi LCD-näytöllä näy mitään.

"Mii" viittaa räätälöitävään sähköiseen hahmoon, jonka voit luoda ja jota voit käyttää yhteensopivissa peleissä, jonka voit liittää viestiin ja jonka voit jakaa muiden henkilöiden kanssa Nintendo 3DS -palveluiden kautta.

"Nintendo 3DS -järjestelmä" viittaa Nintendon Nintendo 3DS -tuotemerkillä myymään ja markkinoimaan Nintendon mobiililaitteeseen (mukaan lukien siihen sisältyvät ohjelmistot ja lisävarusteet), mukaan lukien mahdolliset sitä seuraavat mobiililaitteet ja yhteensopivat laitteet.

"Nintendo 3DS -palvelut" viittaa kaikkiin Nintendon internetyhteyden tai minkä tahansa muun Nintendo 3DS -järjestelmän tukeman sähköisen viestintätavan kautta tarjoamiin verkkopalveluihin (olivatpa ne sitten kaapelilla toimivia tai langattomia, mitä tahansa televiestintäteknologiaa ja -tapoja käyttäviä, mukaan lukien rajoituksetta langaton internetyhteys, SpotPass ja StreetPass).

"Nintendo Zone" viittaa palveluun, joka käyttää Wi-Fi-tukiasemia ja latausasemia mahdollistaakseen sen, että sinulla on pääsy verkkosisältöön ja voit selailla ja/tai ladata verkkosisältöä, kolmansien osapuolten tietoa, mukaan lukien Nintendon yhteistyökumppaneiden tieto, sekä muita palveluja, ja että sinulla on pääsy käyttäjäsisältöön ja voit selailla, ladata ja/tai siirtää käyttäjäsisältöä.

"Nintendon immateriaalioikeudet" viittaa kaikkiin immateriaalioikeuksiin, mukaan lukien rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit, palvelumerkit, liikemerkit, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, keksinnöt, patentit, liikesalaisuudet, tietotaito ja muu luottamuksellinen ja Nintendolle kuuluva tieto, jonka Nintendo on kehittänyt, jonka se omistaa tai johon sille on myönnetty käyttöoikeus, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

"Oma Mii" viittaa tiettyyn Mii-hahmoon, jonka luot ja rekisteröit omana Mii-hahmonasi silloin kun Mii-luontisovellus toimii ensimmäisen kerran. Tämä Mii edustaa sinua kaverilistallasi sekä sovelluksissa ja peleissä (mikäli niitä tuetaan).

"Ostoskortti" viittaa ennalta maksettuihin Nintendon tai Nintendon markkinointikumppanien myymiin tai jakelemiin kortteihin, jotka sisältävät ostostilillesi siirrettäviä varoja.

"Ostospalvelu" viittaa Nintendo 3DS -kauppasovelluksiin liittyviin palveluihin, erityisesti varojen tilittämiseen ostostilillesi, ostospalvelutuotteiden myyntiin ja verkkokaupan sekä latauspalvelun ylläpitämiseen.

"Ostospalvelutuotteet" viittaa koneelle ladattaviin ohjelmistoihin ja, soveltuvin osin, fyysisiin tuotteisiin, joita on mahdollista ostaa ostospalvelusta.

"Ostostili" viittaa ei-siirrettävään henkilökohtaiseen tiliin, joka perustetaan automaattisesti sinun (eli yhteen tiettyyn) Nintendo 3DS -järjestelmääsi hyväksyessäsi nämä ehdot ja jota käytät Nintendo 3DS -kauppasovellusten yhteydessä.

"SpotPass" viittaa langattomaan taustalla tapahtuvaan internetviestintään Nintendo 3DS -järjestelmäsi ja langattoman lähiverkon tukiaseman välillä, joka muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta sinulle, joko aktiivisessa tilassa tai lepotilassa.

"StreetPass" viittaa aktiivisen tilan tai lepotilan aikana tapahtuvaan langattomaan viestintään (a) kahden StreetPass-kantoyhteyden päähän toisistaan tulevan Nintendo 3DS -järjestelmän välillä (kantoyhteys voi olla enintään 100 metriä) tai (b) Nintendo 3DS -järjestelmän ja StreetPass-tukiaseman välillä. StreetPass sallii Nintendo 3DS -järjestelmäsi lähettää, vastaanottaa ja vaihtaa verkkosisältöä ja käyttäjäsisältöä ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään sekä ilman erillistä ilmoitusta sinulle.

"StreetPass-tukiasema" viittaa langattoman lähiverkon tukiasemaan, joka lähettää, vastaanottaa ja vaihtaa verkkosisältöä ja käyttäjäsisältöä Nintendo 3DS -järjestelmäsi kanssa StreetPassin kautta.

"Verkkosisältö" viittaa kaikkiin ohjelmistoihin, tietoihin, peleihin, demoversioihin, aineistoon, dataan, viesteihin, sähköpostiin ja muuhun Nintendon tai kolmannen osapuolen asemassa olevien Nintendon yhteistyökumppaneiden kaupalliseen tai ei-kaupalliseen sisältöön, jota tarjotaan ja jaellaan Nintendo 3DS -palvelun yhteydessä, mukaan lukien ladattavat ostospalvelutuotteet; pois lukien kuitenkin käyttäjäsisältö sekä kaikki kaupallinen ja ei-kaupallinen sisältö, jota tarjotaan kolmansien osapuolten ylläpitämillä internetsivuilla.

1.3. Käyttöoikeuden myöntäminen

Me myönnämme sinulle henkilökohtaisen oikeuden (lisenssin) käyttää Nintendo 3DS -palveluja tämän Sopimuksen mukaisesti. Erityisesti:

1.4. Kolmansien osapuolten sisältö / Käyttäjäsisältö

Me emme ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten sisällöstä tai käyttäjäsisällöstä, emmekä mistään näihin liittyvistä toimenpiteistäsi (mukaan lukien kolmansien osapuolten sisällön tai käyttäjäsisällön jakelu, julkaiseminen tai toisille lähettäminen, näihin kuitenkaan rajoittumatta). Kaikki kolmansien osapuolten sisältö on kyseisen kolmansien osapuolten sisällön luojan tai lähettäjän yksinomaisella vastuulla ja kaikki käyttäjäsisältö on sinun yksinomaisella vastuullasi. Huomioithan, että emme ole velvoitettuja seuraamaan, valvomaan, säilyttämään tai ylläpitämään kolmansien osapuolten sisältöä tai käyttäjäsisältöä. Tästä huolimatta, mikäli Nintendo tulee tietoiseksi mahdollisesti laittomasta tai sopimattomasta käyttäjäsisällöstä, Nintendo pidättää oikeuden poistaa tai estää pääsyn tällaiseen sisältöön oman harkintansa mukaisesti erityisesti, rajoituksitta, käyttämällä käyttäjäsisällön rajoitusjärjestelmää.

Mikäli julkaiset, lähetät tai muutoin saatat käyttäjäsisältöä saatavilla olevaksi Nintendo 3DS -palvelun kautta, myönnät Nintendolle maailmanlaajuisen ikuisen oikeuden julkaista, käyttää ja/tai muokata käyttäjäsisältöä millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen. Tiedostat sen, että kolmannet osapuolet saattavat toisintaa, julkaista ja/tai muokata käyttäjäsisältöä. Tämä ei päde yksityisten viestien tai muun yksityisen viestinnän sisältämään käyttäjäsisältöön.

Varmistathan, että mikään käyttäjäsisältö ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, osoitettasi tai puhelinnumeroasi. Erityisesti kun valitset käyttäjänimeä tai lempinimeä Mii-hahmoillesi, varmistathan, että et käytä oikeaa nimeäsi. Pidäthän mielessä, että muut käyttäjät voivat nähdä käyttäjänimesi ja Mii-hahmosi lempinimen esim. pelatessaan pelejä verkossa tai ollessaan vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa Nintendo 3DS -palveluiden kautta.

Varmistathan, että mikään käyttäjäsisältö, jonka siirrät, julkaiset, lähetät tai saatat muutoin saatavilla olevaksi minkä tahansa Nintendo 3DS -palvelun kautta, ei loukkaa toisten oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, kuvattavan oikeuksia, yksityisyydensuojaa, julkisuusoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja tai muita immateriaalioikeuksia. Jos julkaiset, lähetät tai saatat muutoin saatavilla olevaksi muita henkilöitä esittäviä valokuvia, kuvia tai videoita, sinun on saatava heiltä lupa etukäteen.

1.5. Vahingonkorvaus

Sitoudut korvaamaan Nintendolle sekä pitämään Nintendon, sen konserniyhtiöt ja tytäryhtiöt vastuusta vapaana koskien mitä tahansa menetystä, vastuuta tai vaatimusta (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka aiheutuvat siitä tai liittyvät siihen, että käytät Nintendo 3DS -palveluita, erityisesti käyttäjäsisältöön liittyen, mukaan lukien ladattavaksi lähettämäsi valokuvat tai kaikki muu ladattavaksi lähettämäsi aineisto, näihin kuitenkaan rajoittumatta, edellyttäen, että toimit tuottamuksellisesti tai tahallisesti.

1.6. Parannukset ja muutokset

Nintendo saattaa aika ajoin parantaa (korjata) mitä tahansa Nintendo 3DS -palveluiden kautta jaeltavaa ohjelmistoa Nintendo 3DS -palveluiden käyttäjien hyödyksi tai suojellakseen Nintendon immateriaalioikeuksia.

TÄRKEÄÄ: Nintendo 3DS -järjestelmääsi ja ohjelmistoasi ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään olemassa olevan tai tulevan laitteiston tai ohjelmiston luvattoman teknisen muunnoksen kanssa, eikä Nintendo 3DS -järjestelmääsi ole myöskään suunniteltu käytettäväksi minkään luvattoman laitteen kanssa. Sen jälkeen kun Nintendo 3DS -järjestelmä tai jokin ohjelmisto on päivitetty, mikä tahansa Nintendo 3DS -järjestelmäsi olemassa oleva tai tuleva luvaton laitteiston tai ohjelmiston tekninen muunnos tai minkä tahansa luvattoman laitteen käyttäminen Nintendo 3DS -järjestelmäsi yhteydessä saattaa estää Nintendo 3DS -järjestelmäsi pelattavuuden pysyvästi. Sisältö, joka on peräisin Nintendo 3DS -järjestelmäsi laitteiston tai ohjelmiston luvattomasta teknisestä muunnoksesta, voidaan poistaa.

Nintendo voi myös automaattisesti päivittää Nintendo 3DS -järjestelmäsi varmistaakseen Nintendo 3DS -järjestelmäsi turvallisuuden ja asianmukaisen toimimisen, erityisesti kun luvattomilla muunnoksilla luotuja tiedostoja on asennettu, mikä voi vaikuttaa pelattavuuteen sekä vahingoittaa konsoliasi.

Nintendo voi myös päivittää tai muuttaa määrityksiä tai muuttaa Nintendo 3DS -palveluja osittain tai kokonaan Nintendo 3DS -palveluiden käyttäjien hyödyksi.

1.7. Ulkopuoliset palveluntarjoajat

Nintendo voi sallia kolmansien osapuolten tarjota palveluja ja/tai aineistoa Nintendo 3DS -palveluihin, mukaan lukien ostospalvelutuotteet.

1.8. Immateriaalioikeudet

Nintendo omistaa kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit (mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet) Nintendo 3DS -palveluihin ja Nintendon immateriaalioikeuksiin, tai sillä on oikeus käyttää ja alilisensioida niitä. Kohdassa 1.3. myönnetyn käyttöoikeuden lisäksi emme anna sinulle mitään muuta oikeutta, omistusoikeutta tai intressiä Nintendo 3DS -palveluihin tai Nintendon immateriaalioikeuksiin. Nintendo pidättää kaikki oikeudet Nintendo 3DS -palveluihin ja Nintendon immateriaalioikeuksiin.

1.9. Nintendo 3DS:n eettiset ohjeet

Nintendo 3DS -palveluiden käyttö edellyttää sitä, että noudatat kaikilta osin näitä Nintendo 3DS:n eettisiä ohjeita, joissa määritetään ne säännöt, joita sinun on noudatettava osallistuaksesi Nintendo 3DS -palveluihin. Nämä säännöt on suunniteltu pitämään Nintendo 3DS -palvelut ystävällisenä ja turvallisena ympäristönä.

Nintendo 3DS:n eettiset ohjeet kieltävät kaiken haitallisen, laittoman tai muuten loukkaavan käytöksen, mukaan lukien seuraavat (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

1.10. Lapsilukkotoiminto

Nintendo 3DS -järjestelmä ja Nintendo 3DS -palvelut mahdollistavat käyttäjille pääsyn verkkosisältöön, käyttäjäsisältöön ja muuhun sisältöön, joka saattaa olla sopimatonta alaikäisille. Nintendo antaa mahdollisuuden rajoittaa pääsyä tiettyihin Nintendo 3DS -järjestelmän ja Nintendo 3DS -palveluiden ominaisuuksiin lapsilukkotoiminnon avulla. Mikäli Nintendo 3DS -järjestelmääsi käyttävät sinun lisäksesi muutkin henkilöt, erityisesti jos sitä käyttävät alaikäiset, suosittelemme voimakkaasti, että käytät lapsilukkotoimintoa rajoittaaksesi pääsyä tiettyihin Nintendo 3DS -palveluihin ja sisältöön, jonka katsot olevan sopimatonta alaikäisille.

1.11. Sopimuksen siirto, päättyminen ja purku

1.12. Nintendon vastuu sinua kohtaan

Nintendo on pakottavan lainsäädännön mukaisesti vastuussa (a) henkilölle aiheutuvasta vahingosta tai kuolemasta; (b) tahallisuuden ollessa kyseessä; (c) törkeän tuottamuksen ollessa kyseessä; ja/tai (d) mikäli Nintendo rikkoo Suomen tuotevastuulainsäädännön tai muun pakottavan Suomen lainsäädännön määräyksiä. Edellä mainittua rajoittamatta, Nintendo voi olla vastuussa lievästä tuottamuksesta ainoastaan, mikäli kyseessä on "olennaisen" sopimusvelvoitteen rikkominen. "Olennaiset" velvoitteet tässä mielessä ovat velvoitteita, jotka ovat välttämättömiä Sopimuksen täyttämisen kannalta, sellaisia joiden rikkominen vaarantaisi sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen voisit yleensä luottaa. Tällaisissa tapauksissa vastuu rajoittuu tavanomaisiin ja ennalta arvattaviin vahinkoihin; muissa tapauksissa Nintendo ei ole vastuussa lievästä tuottamuksesta.

1.13. Muutokset tähän Sopimukseen

Tämän Sopimuksen ajantasainen versio on aina saatavilla Nintendon kotisivuilla. Nintendo voi muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja milloin tahansa sikäli kuin tämä on tarpeellista tai hyödyllistä palvelun parantamiseksi tai sen sopeuttamiseksi vastaamaan teknisissä tai oikeudellisissa vaatimuksissa tapahtuneita muutoksia. Mikäli teemme muutoksia Sopimukseen, ilmoitamme tästä sinulle erikseen. Mikäli et vastusta tällaisia muutoksia neljän viikon kuluessa siitä kun niistä on ilmoitettu sinulle, muutosten katsotaan tulleen hyväksytyiksi. Mikäli vastustat päivitetyn Sopimuksen sisältöä, Nintendo pidättää oikeuden irtisanoa tämän Sopimuksen tai sen minkä tahansa osan antamalla asiasta kohtuullisen etukäteisilmoituksen ja sinun täytyy rekisteröityä uudelleen, mikäli haluat jatkaa Nintendo 3DS -palveluiden käyttämistä uusien ehtojen mukaisesti.

1.14. Ei siirrettävyyttä

Sinä olet vastuussa, mikäli ystäväsi, perheesi tai mikä tahansa muu kolmas osapuoli käyttää Nintendo 3DS -järjestelmääsi ja Nintendo 3DS -palveluitasi. Sinulla ei ole oikeutta siirtää, luovuttaa, alilisensioida tai muuten siirtää tätä Sopimusta kolmannelle osapuolelle. Mikäli kolmas osapuoli luvattomasti käyttää Nintendo 3DS -järjestelmääsi ja/tai luvattomasti hankkii pääsyn Nintendo 3DS -palveluihin sinun Nintendo 3DS -järjestelmäsi kautta, kannat kuitenkin täyden vastuun tällaisesta käytöstä ja/tai pääsystä.

1.15. Sopimuksen tulkinta

Mikäli tämän Sopimuksen minkä tahansa osan katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen Sopimuksen osa ei enää päde. Suostut siihen, että pätemättömän osan katsotaan olevan poistettu Sopimuksesta, mutta että kaikki Sopimuksen muut osat pysyvät voimassa. Suostut myös siihen, että voimme korvata pätemättömän määräyksen sellaisella, joka kuvastaa tai on lähimpänä alkuperäistä tarkoitusta.

1.16. Sovellettava laki

Suostut siihen, että tähän Sopimukseen ja mahdollisiin siihen liittyviin vaatimuksiisi sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.

2. Erityiset sovellukset ja viestintätavat

Nintendo 3DS -palvelut tarjoavat sinulle suuren valikoiman sovelluksia, jotka mahdollistavat sen, että Nintendo 3DS -järjestelmäsi viestii käyttäen langatonta internetyhteyttä, langatonta lähiyhteyttä ja StreetPassia.

Tässä kohdassa 2 kuvataan Nintendo 3DS -järjestelmän tärkeimmät sovellukset ja viestintätavat. Nintendo ilmoittaa sinulle tämän Sopimuksen päivittämisen kautta muista uusista sovelluksista, jotka edellyttävät sinun tietoisuuttasi ja suostumustasi.

Nintendo 3DS -järjestelmä mahdollistaa sen, että voit kytkeä pois päältä kaikki Nintendo 3DS -palvelut käyttämällä Nintendo 3DS -järjestelmäsi langatonta kytkintä.

2.1. Ostospalvelu

2.1.1. Ostostili

Ostospalvelu ei ehkä ole saatavilla maassasi. Mikäli ostospalvelu on saatavilla maassasi, voit avata ostostilin Nintendo 3DS -järjestelmässäsi. Ainoastaan yksi ostostili voidaan avata jokaista Nintendo 3DS -järjestelmää kohti. Ostostili kuuluu sinulle henkilökohtaisesti ja on sidottu Nintendo 3DS -järjestelmääsi. Ostostiliäsi ja siihen mahdollisesti liittyviä ostospalvelutuotteita ei saa myydä tai muutoin siirtää toiselle henkilölle tai toiseen sinun tai kolmannen osapuolen omistamaan Nintendo 3DS -järjestelmään. Edellä sanotusta huolimatta, Nintendo voi yksinomaisen harkintavaltansa perusteella antaa sinun siirtää tiettyjä ostospalvelutuotteita Nintendo 3DS -järjestelmästäsi toiseen omistamaasi Nintendo 3DS -järjestelmään (katso kohta 2.8. alla).

Olet vastuussa ostostilisi valvonnasta ja asianmukaisen lapsilukon asettamisesta tai muista toimenpiteistä, joilla rajoitetaan pääsyä ostostiliisi.

2.1.2. Ostospalvelutuotteiden ostaminen

Ostospalvelu antaa sinun käyttää ostostilillesi siirrettyjä varoja ostospalvelutuotteiden hankkimiseen. Varoja ei palauteta, eikä niitä voi vaihtaa käteiseen tai luottoon. Varoja voi käyttää ainoastaan ostospalvelutuotteiden ostamiseen ostospalvelun kautta. Nintendo voi yksinomaisen harkintansa mukaan rajoittaa sitä, kuinka suuren enimmäismäärän varoja voit siirtää ostostilillesi.

Varat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi ja ne on sidottu ostostiliisi. Kun varat on tilitetty ostostilillesi, et voi nostaa niitä tai siirtää niitä toiselle henkilölle tai alustalle (esim. toiselle Nintendo-alustalle, kuten Wii-konsoli tai Nintendo DSi -järjestelmä) etkä käyttää niitä sisällön ostamiseen millään toisella Nintendo-alustalla. Et myöskään voi siirtää ostostilisi varoja millekään toiselle ostostilille, jota et itse omista. Edellä sanotusta huolimatta, Nintendo voi yksinomaisen harkintansa mukaan antaa sinun siirtää Nintendo 3DS -järjestelmäsi ostostilille tilitettyjä varoja toiseen omistamaasi Nintendo 3DS -järjestelmään (ks. kohta 2.8. alla).

Sinä olet vastuussa omasta ostostililläsi olevien varojen käytöstä sekä muiden henkilöiden sanottujen varojen käytöstä.

2.1.3. Varojen siirtäminen ostostilillesi

On olemassa kaksi tapaa siirtää varoja ostostilillesi: luottokortilla tai ostamalla ostoskortin vähittäiskauppiaalta.

Voit milloin tahansa tarkistaa ostostilillesi tilitetyt varat tilihistoriastasi. Varat näytetään siinä valuutassa, joka vastaa Nintendo 3DS -järjestelmälle valitsemiasi maa-asetuksia. Huomioithan, että mikäli muutat maa-asetuksia maaksi, jossa on eri valuutta (esim. jos muutat maa-asetuksia Suomesta Isoon-Britanniaan), ostostilillesi aikaisempiin maa-asetuksiin liittyen tilitetyt varat jäädytetään, etkä pääse käyttämään aikaisempien maa-asetusten mukaan tilitettyjä varoja muuttuneiden maa-asetusten kanssa. Jos muutat uudet maa-asetuksesi takaisin aikaisempiin maa-asetuksiin, voit jälleen käyttää varoja.

2.1.4. Luottokorttiveloitukset ja tilihistoria

Joka kerran kun talletat ostostilillesi varoja luottokortillasi, saat maksutapahtuman vahvistavan kuitin. Tämä kuitti lisätään tilitapahtumiisi. Kun käytät varoja ostaaksesi ostospalvelutuotteita, myös tämä tapahtuma näkyy tilitapahtumisissasi. Pääset katsomaan tilitapahtumiasi ostostilisi kautta.

2.1.5. Ostospalvelutuotteiden lataaminen ostospalvelusta

Kun tilaat tietyn ostospalvelutuotteen, tämän ostospalvelutuotteen lataamisen tarvittava summa veloitetaan ostostililtäsi. Kun olet suorittanut loppuun ladattavan ostospalvelutuotteen tilaustoimenpiteet, et voi perua kauppaa ja kyseinen ostospalvelutuote tulee saatavilla olevaksi Nintendo 3DS -järjestelmässäsi. Jos sinulla ei ole riittäviä varoja kaupan loppuun saattamiseksi, Nintendo ei hyväksy mitään tekemiäsi tilauksia.

Tekemällä tilauksen ostospalvelussa ostostiliäsi käyttäen tai antamalla toisen henkilön tehdä tällaisen tilauksen, sinä (i) valtuutat Nintendon vähentämään kyseisen ostospalvelutuotteen hinnan ostostililtäsi ja (ii) hyväksyt nämä ehdot.

Ostospalvelussa saatavilla olevien ostospalvelutuotteiden hinnat ilmaistaan siinä valuutassa, joka vastaa Nintendo 3DS -järjestelmää varten tekemiäsi maa-asetuksia, ja ne sisältävät kaikki soveltuvat verot.

2.1.6. Ostostilisi sulkeminen

Voit sulkea ostostilisi poistamalla ostostilin Nintendo 3DS -järjestelmästäsi ostostilin asetuksissa. Jos suljet ostostilisi, menetät automaattisesti kaikki oikeudet mahdollisiin käyttämättä jääneisiin ostostilillesi tilitettyihin varoihin, joista tulee Nintendon omaisuutta, eikä sinulla ole oikeutta näiden käyttämättä jääneiden varojen palautukseen.

Huolimatta tämän Sopimuksen kohdasta 1.11, mikäli ostostilillesi tilitettyihin varoihin tai niiden käyttöön liittyy kenen tahansa henkilön toimesta tapahtuvaa petollista tai laitonta toimintaa, meillä on oikeus lopettaa, keskeyttää tai muutoin rajoittaa pääsyäsi Nintendo 3DS -palveluihin tai Nintendo 3DS -palveluiden mihin tahansa osaan, jolloin oikeutesi käyttää ostospalveluasi, mukaan lukien ostostilillesi tilitettyjä varoja, päättyy välittömästi. Tällaisessa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta ostostilillesi tilitettyjen käyttämättä jääneiden varojen palautukseen.

2.1.7. Muutokset ostospalveluun

Nintendo voi muuttaa ostospalvelua (erityisesti jos tämä on tarpeen tai hyödyllistä ostospalvelun parantamiseksi tai sen sopeuttamiseksi muuttuneiden teknisten tai oikeudellisten vaatimusten mukaiseksi), lopettaa ostospalvelun ja/tai lopettaa minkä tahansa tai kaikkien ostospalvelussa olevien ostospalvelutuotteiden tarjoamisen. Jos me lopetamme ostospalvelun, annamme sinulle tästä kohtuullisen etukäteisilmoituksen.

2.1.8 Peruuttamisoikeus

============================

Peruuttamisoikeus

Voit vetäytyä sopimuksestasi 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Mahdollisuus käyttää peruuttamisoikeutta päättyy kun 14 päivää on kulunut siitä päivästä kun sopimus solmittiin.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero: +49 69 667747 5412, faksinumero: +49 69 667747 95412, sähköpostiosoite: eShopService@nintendo.de) päätöksestäsi käyttää peruuttamisoikeutta lähettämällä tästä yksiselitteinen ilmoitus (esim. postitse lähetetyn kirjeen, faksin tai sähköpostin avulla).

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi riittää, että lähetät peruuttamisilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisoikeuden käytön seuraukset

Mikäli vetäydyt sopimuksestasi, hyvitämme sinulle viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta sellaisia lisäkuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet valinnut toisen kalliimman toimitustavan meidän kustantamamme halvimman vaihtoehdon sijaan). Suoritamme hyvitykset käyttäen samaa maksutapaa, jonka olit itse valinnut alkuperäiselle ostokselle, paitsi jos asiasta on nimenomaisesti sovittu erikseen; sinulle ei joka tapauksessa aiheudu mitään maksuja hyvityksen vastaanottamisesta. Pidätämme mahdollisesti hyvityksen maksamisen siihen asti kunnes palautettavat tavarat ovat saapuneet meille, tai olet toimittanut näytön siitä, että olet palauttanut tavarat, kumpi tapahtuukaan ensin.

============================

Seuraavien toimitusten ja/tai sopimusten osalta peruuttamisoikeutta ei ole:

- digitaalinen sisältö, jota ei ole toimitettu tietovälineellä, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sen jälkeen kun olet nimenomaisesti suostunut siihen, että Nintendo voi aloittaa sisällön toimittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä ja olet hyväksynyt, että menetät tällöin peruuttamisoikeutesi;

- huoltosopimukset, sen jälkeen kun huolto on kokonaan suoritettu, jos huolto on aloitettu nimenomaisella suostumuksellasi ja hyväksyt, että menetät peruuttamisoikeutesi kun sopimus on kokonaan suoritettu Nintendon puolesta.

2.2. SpotPass

SpotPass voi lähettää Nintendo 3DS -järjestelmääsi tiettyä verkkosisältöä, kuten

(i) järjestelmäpäivityksiä;

(ii) tärkeitä viestejä Nintendolta Nintendo 3DS -järjestelmään tai Nintendo 3DS -järjestelmän käyttöösi liittyen, kuten teknisten asioiden päivityksiä jne. Nämä viestit ovat Nintendo 3DS -järjestelmän toiminnan ja Nintendo 3DS -palveluiden olennainen osa;

(iii) käyttäjäsisällön rajoitusjärjestelmän tietoja tai käyttäjäsisällön rajoitusjärjestelmän tietojen päivityksiä; ja

(iv) ilmaisia sovelluksia, kuten ilmaispelejä, paitsi jos jättäydyt pois tällaisesta sisällöstä järjestelmäasetuksissa.

TÄRKEÄÄ: Otathan huomioon, että SpotPass käyttää internetyhteyttä ja luo yhteyden internetiin automaattisesti ilmoittamatta asiasta sinulle. Tällainen yhteyden luominen tapahtuu automaattisesti aktiivisessa tilassa tai lepotilassa. Kaikki internetyhteydet voivat aiheuttaa kuluja, joiden tarkka määrä riippuu siitä, onko sinulla kiinteähintainen sopimus internetpalveluntarjoajasi kanssa vai laskuttaako internetpalveluntarjoajasi sinua minuutti- tai megatavuperusteisesti. Välttääksesi kustannusten aiheutumisen sinun täytyy kytkeä pois kaikki langattomat yhteydet käyttämällä Nintendo 3DS:si langatonta kytkintä.

Voit myös valita, että haluat vastaanottaa kaupallisia tiedonantoja SpotPassin kautta, mukaan lukien Nintendoa tai kolmansien osapuolten tuotteita koskevia markkinointi- ja mainontaviestejä sekä markkinointi- ja kaupallisia sovelluksia, mukaan lukien pelien demoversioita, trailereita jne. Saat tällaisia kaupallisia tiedonantoja ainoastaan, jos olet valinnut, että haluat vastaanottaa niitä.

2.3. StreetPass

StreetPass antaa Nintendo 3DS -järjestelmäsi sattumanvaraisesti valita toisen Nintendo 3DS -järjestelmän tai StreetPass-tukiaseman ja lähettää siihen, vastaanottaa siltä sekä vaihtaa sen kanssa verkkosisältöä ja käyttäjäsisältöä automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään sekä ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Tällainen informaatio voi mm. sisältää Mii-hahmoosi liittyviä tietoja.

StreetPassin käyttäminen ei aiheuta mitään yhteysmaksuja tai -kustannuksia.

Viestintä StreetPassin kautta voi tapahtua, kun Nintendo 3DS -järjestelmäsi on aktiivisessa tai lepotilassa. Yleisesti ottaen, koska StreetPass on oletuksena kytketty pois, StreetPass on käytössä ainoastaan, mikäli valitset StreetPassia koskevat asianmukaiset asetukset.

Huomioithan, että vaikka päättäisit olla osallistumatta StreetPassiin, Nintendo 3DS -järjestelmäsi saattaa välittää, siirtää tai muulla tavoin siirtää eteenpäin muista Nintendo 3DS -järjestelmistä tai StreetPass-tukiasemasta vastaanotettua verkkosisältöä tai käyttäjäsisältöä mihin tahansa muiden käyttäjien Nintendo 3DS -järjestelmiin tai StreetPass-tukiasemaan. Tässä tapauksessa, ainoastaan muiden käyttäjien verkkosisältöä ja käyttäjäsisältöä siirretään sinun Nintendo 3DS -järjestelmäsi kautta; mitään Nintendo 3DS -järjestelmääsi tallennettua sinua tai Nintendo 3DS -järjestelmäsi muita pelaajia koskevaa tietoa ei välitetä tai lähetetä.

2.4. Kaveritoiminto

Kaveritoiminnon yhteydessä Nintendo 3DS -järjestelmäsi tarjoaa "osoitekirjan" ja "kaverien käyttötiedot". "Osoitekirja" on erityinen sovellus, joka antaa sinun syöttää kaverikoodeja tai lähettää kaverikortteja muodostaaksesi kaveruussuhteen toisen Nintendo 3DS -järjestelmän käyttäjän kanssa, tarkistaaksesi, ovatko kaverisi verkossa ja ollaksesi kanssakäymisessä kavereidesi kanssa, mukaan lukien viestien ja muiden tietojen vaihtaminen kavereidesi kanssa, tähän kuitenkaan rajoittumatta. "Kaverien käyttötiedot" -toiminto antaa kaikkien kavereidesi nähdä online-tilasi, käyttötiedot sekä pelihistoriatietosi (kuten tietoja siitä, milloin olet verkossa, lempisovelluksesi nimi ja kuvake, kyseisellä hetkellä pelattavan sovelluksen nimi ja kuvake, sen hetkinen taso, sen hetkinen sijainti pelissä, peliaika, viimeaikaiset uloskirjautumisajat, kavereidesi kanssa jakamiesi kommenttien päivitysajat jne.) sekä omaan Mii-hahmoosi liittyviä tietoja, ja sinä pystyt näkemään kavereidesi online-tilan, käyttötiedot ja pelihistoriatiedot.

Jos et halua kavereidesi näkevän online-tilaasi, käyttötietojasi ja pelihistoriaasi, voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä.

2.5. Mii-hahmoja käyttävät sovellukset

Voit lähettää Mii-hahmoja toisiin Nintendo 3DS -järjestelmiin ja vastaanottaa Mii-hahmoja toisista Nintendo 3DS -järjestelmistä erilaisissa Mii-yhteensopivissa peleissä ja sovelluksissa. Kun sallit Mii-hahmosi "matkustaa" toiseen Nintendo 3DS -järjestelmään, Mii lähetetään toisen Nintendo 3DS -järjestelmän käyttäjälle. Voit päättää, että liität luomaasi Mii-hahmoon tiettyjä tietoja, kuten Mii-hahmon nimi, oman Mii-hahmon nimi, Mii-hahmon ulkonäköön liittyviä tietoja, kuten vartalon muoto ja väri, äskettäin pelatun pelin nimi jne. Nämä tiedot ovat myös Mii-hahmosi vastaanottavan toisen käyttäjän nähtävissä.

Joissakin sovelluksissa voit lähettää Mii-hahmoja toiseen Nintendo 3DS -järjestelmään manuaalisesti.

Toisissa sovelluksissa, jos olet tehnyt asianmukaiset asetukset, Mii-hahmojesi välitys ja vaihtaminen tapahtuu automaattisesti StreetPassin kautta, ilman mitään erillistä ilmoitusta sinulle.

Samoin kuin minkä tahansa Nintendo 3DS -palvelun kautta lähetetyn muun käyttäjäsisällön osalta (katso kohta 1.4. yllä), huomioithan, että mikäli Mii-hahmosi "matkustaa" muiden käyttäjien luo, nämä muut käyttäjät saavat toisintaa, muuttaa ja/tai muokata näitä Mii-hahmoja sekä jakaa näitä Mii-hahmoja edelleen (mukaan lukien niihin liittyvät tiedot) minkä tahansa Nintendo 3DS -järjestelmän muiden käyttäjien kanssa joka puolella maailmaa. Luodessasi Miin pystyt valitsemaan, haluatko sallia Mii-hahmosi vastaanottajan kopioida Mii-hahmosi ja haluatko antaa Mii-hahmosi "matkustaa" StreetPassin kautta.

2.6. Viestisovellus

Nintendo 3DS -järjestelmän viestisovellus antaa sinun lähettää käyttäjäsisältöä, mukaan lukien käsinkirjoitettuja viestejä, valokuvia ja äänidataa, kuten äänitallenteita, kavereillesi sekä vastaanottaa käyttäjäsisältöä kavereiltasi. Huomioithan, että mikäli valitset asianmukaiset asetukset, kavereidesi kanssa jakamaasi käyttäjäsisältöä voidaan edelleen jakaa muiden käyttäjien kanssa, mm. StreetPassin kautta.

2.7. Nintendo Zone

Nintendo 3DS -järjestelmä näyttää sinulle ilmoituskuvakkeen, jos olet lähellä Nintendo Zonea. Voit valita pääsyn Nintendo Zoneen, jossa Nintendo ja/tai sen valitut kumppanit voivat lähettää kaupallisia tai ei-kaupallisia tiedonantoja Nintendo 3DS -järjestelmääsi. Nintendo ei lähetä sinulle kaupallisia viestejä, joita et ole pyytänyt.

2.8. Siirtosovellus

"Siirtosovellus" on sovellus, joka antaa sinun siirtää tiettyjä tietoja ja sisältöä (i) yhdestä Nintendo 3DS -järjestelmästä toiseen tai (ii) yhdestä Nintendo DSi -järjestelmästä Nintendo 3DS -järjestelmään internetyhteyden tai langattoman lähiyhteyden kautta.

Käyttäessäsi siirtosovellusta saat siirtää tietoja ainoastaan itse omistamiesi järjestelmien välillä; et saa siirtää tietoja itse omistamasi ja kolmannen tahon omistaman järjestelmän välillä.

Huomioithan, että voit siirtää ainoastaan sellaista tietoa, jonka Nintendo on määrittänyt siirtokelpoiseksi. Siltä osin kuin Nintendo on määrittänyt tiedot siirtokelpoisiksi, voit siirtää tiettyjä tallennettuja tietoja sisäänrakennettuja sovelluksia varten, valokuvia ja äänidataa, järjestelmäasetustietoja (kuten langattoman internetyhteytesi asetukset, kaverikoodit) sekä tiettyjä sisäänrakennettujen sovellusten luomia lisätietoja langatonta lähiyhteyttä käyttäen.

Minkään Nintendo DSi -verkkopalvelun käyttösopimuksessa mainitun estämättä ja siltä osin kuin Nintendo on määrittänyt nämä siirtokelpoisiksi, Nintendo voi antaa sinun siirtää Nintendo DSi -järjestelmääsi Nintendo DSi Shop -ostoskanavan kautta lataamasi ohjelmistot omistamaasi Nintendo 3DS -järjestelmään.

Yllä olevasta kohdasta 2.1.1. huolimatta ja siltä osin kuin Nintendo on määrittänyt nämä siirtokelpoisiksi, Nintendo voi antaa sinun siirtää Nintendo 3DS -järjestelmäsi ostospalvelusta lataamasi ohjelmiston toiseen omistamaasi Nintendo 3DS -järjestelmään.

Yllä olevasta kohdasta 2.1.2. huolimatta ja siltä osin kuin Nintendo on määrittänyt nämä siirtokelpoisiksi, Nintendo voi yksinomaisen harkintansa mukaan antaa sinun siirtää Nintendo 3DS -järjestelmäsi ostostilille tilitetyt varat toiseen omistamaasi Nintendo 3DS -järjestelmään.

3. Yksityisyydensuojasäännökset

Nintendo kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyydensuojaa ja tiedostaa heidän henkilötietojensa suojaamisen tärkeyden. Olemme kehittäneet yksityisyydensuojasäännökset, jotta saisit tietoja Nintendo 3DS -palveluiden kautta lähettämiesi tietojen yksityisyydestä, turvallisuudesta, keräämisestä ja käytöstä.

Valitsemalla "Hyväksyn"-vaihtoehdon hyväksyäksesi tämän Sopimuksen ehdot, hyväksyt ja annat suostumuksesi sille, että henkilötietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään näiden yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti. Tämä pitää sisällään tiedot, jotka on kerätty laillisesti aiemmin, jotta sinulle voitaisiin toimittaa pyytämääsi palvelua.

Mikäli annat lastesi käyttää Nintendo 3DS -palveluita, valitsemalla "Hyväksyn"-vaihtoehdon hyväksyt ja annat suostumuksesi sille, että lastesi henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään näiden yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti.

Erityisesti hyväksyt sen, että

3.1. PYYDÄMME VANHEMPIA LUKEMAAN: LASTEN YKSITYISYYDEN SUOJAAMINEN

Ennen kuin annatte lastenne käyttää Nintendo 3DS -palveluita, suositamme voimakkaasti, että opetatte heille, miten tärkeää on se, etteivät he jaa itseään koskevia henkilökohtaisia tietoja sellaisten Nintendo 3DS -käyttäjien kesken, joita lapsenne eivät tunne henkilökohtaisesti. Kehotamme teitä erityisesti ohjeistamaan lapsianne olemaan käyttämättä henkilökohtaisia tietoja missään pelien lempinimissä, keskusteluhuoneiden käyttäjänimissä tai missään muissa Nintendo 3DS -palveluita käyttävissä sovelluksissa.

Sinun on asennettava Nintendo 3DS -palvelut lapsillesi sekä valvottava lastesi Nintendo 3DS -palveluiden käyttöä kaikkina aikoina. Jos milloin tahansa haluat lopettaa lastesi Nintendo 3DS -palveluiden käyttämisen, ole hyvä ja käytä lapsilukkotoimintoa.

3.2. Kerätty informaatio ja sen käyttö

3.2.1. Mitä tietoja keräämme

Nintendo 3DS -palvelun yhteydessä saatamme kerätä

- nimesi (etu- ja sukunimi)

- osoitteesi

- sähköpostiosoitteesi

- syntymäpäivämääräsi

- sukupuolesi

- Nintendo 3DS -järjestelmäsi MAC-osoite

- IP-osoite, jonka internetpalveluntarjoasi automaattisesti antaa Nintendo 3DS -järjestelmällesi kun Nintendo 3DS -järjestelmäsi muodostaa yhteyden internetiin

- Nintendo 3DS -järjestelmäsi sarjanumero

- kaverikoodit

- ostostilin tunnistetiedot

- tietoja siitä tavasta, jolla Nintendo 3DS -järjestelmääsi ja Nintendo 3DS -palveluitasi käytetään, kuten pelihistoria, verkossa läsnäolotiedot ja pelihistoriatiedot (kuten pelattujen ohjelmistojen nimet, aika, jolloin pelaaminen alkoi ja peliaika, tiedot siitä, milloin Nintendo 3DS -järjestelmä on ollut verkossa, suosikkisovellusten nimet ja kuvakkeet, parhaillaan pelattavan sovelluksen nimi ja kuvake, mukaan lukien pelaajan nimi, nykyinen taso, nykyinen sijainti pelissä, viimeaikaiset uloskirjautumisajat, kavereidesi kanssa jaettujen päivityskommenttien ajankohdat) samoin kuin tiedot, jotka annoit kun osallistuit kyselyihin

- Nintendo 3DS -järjestelmän konfigurointitietoja ja järjestelmäasetustietoja (mukaan lukien maa-asetukset, kieliasetukset, lapsilukkoasetukset, verkkoasetukset)

- kavereille lähetettyjä viestejä koskevia tietoja (mukaan lukien kaverikoodit, lempinimet, päivämäärä, sivumäärä sekä liitteitä koskevat tekniset tiedot) ja

- tietoja siitä, miten käytät ostospalvelua, mukaan lukien ostohistoriasi, tietoja katsomistasi ostospalvelutuotteista, toivelistalle rekisteröimäsi ohjelmistot sekä tekemäsi suositukset, suorittamasi peliarvostelut, siirrettävien sovellusten pelikoodit sekä ostostilillesi tilitetyt varat; jos käytät luottokorttia ostospalvelussa, säilytämme luottokorttisi numeron erikseen luottokortin antaneen tahon sääntöjen mukaisesti.

3.2.2. Kuinka käytämme tietoja

Keräämiämme tietoja käytetään pääasiassa Nintendo 3DS -palvelun tarjoamiseen.

Lisäksi saatamme käyttää tietoja siitä, miten käytät Nintendo 3DS -järjestelmää ja Nintendo 3DS -palvelua (kuten peli- ja ostohistoriasi), kaupalliseen analyysiin sekä markkinointi- ja markkinatutkimustarkoituksiin, jotta voimme optimoida tuotteemme ja palvelumme, räätälöidä tuotteemme ja palvelumme täyttämään vaatimuksesi sekä yksilöidä ostospalvelussa näytetyt mainokset ja tarjoukset täyttämään vaatimuksesi.

Tämän lisäksi, edellyttäen, että olet valinnut haluavasi vastaanottaa kaupallisia tiedonantoja, kuten markkinointiviestejä tai kaupallisia sovelluksia kuten demoversioita tai trailereita Nintendo 3DS -palveluiden kautta, hyväksyt myös sen, että saamme käyttää tietoja räätälöidäksemme kaupalliset tiedonannot täyttämään sinun vaatimuksesi. Huomaathan, että saat tällaisia kaupallisia tiedonantoja ainoastaan, mikäli suostut siihen.

Jos et halua kavereidesi näkevän läsnäolotietojasi tai pelihistoriaasi, voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä.

3.2.3. Jäljitteet ja evästeet

Tietyt Nintendo 3DS -järjestelmän verkkosovellukset saattavat käyttää yleistä internet-teknologiaa nimeltään "jäljitteet" (joita sanotaan myös verkkobugeiksi, action tageiksi, pixel trackereiksi tai läpinäkyviksi GIF:eiksi), jotka ovat pieniä verkkosivulle, verkkopohjaiseen asiakirjaan tai sähköpostiviestiin sijoitettavia graafisia kuvia, jotka on suunniteltu keräämään tiettyjä tietoja ja seuraamaan käyttäjätoimintaa. Me saatamme käyttää jäljitteitä keräämään tietoja, kuten IP-osoitteita, MAC-osoitteita, sen sivun URL:n, josta käyttäjä on tullut, sekä ajankohdan, jolloin jäljite aktivoituu (kuten silloin kun katselet jäljitteen sisältävää sivua, mainosta tai sähköpostia). Saatamme käyttää jäljitteiden kautta kerättyjä tietoja esimerkiksi määrittääksemme, miten Nintendo 3DS -järjestelmän sovelluksia voi parantaa selvittämällä, mitkä alueet, toiminnot ja tuotteet ovat kaikkein suosituimpia, tai Nintendo 3DS -palveluiden yksilöimiseksi.

Tietyt Nintendo 3DS -järjestelmän verkkosovellukset voivat käyttää evästeitä, jotka ovat pieniä Nintendo 3DS -järjestelmääsi sijoitettuja tekstitiedostoja. Nämä tiedostot tunnistavat Nintendo 3DS -järjestelmäsi ja tallentavat tietoja vierailustasi niin, että kun palaat tiettyyn sovellukseen, kyseinen sovellus tunnistaa Nintendo 3DS -järjestelmäsi ja osaa yksilöidä vierailusi. Evästeet voidaan linkittää tapahtumahistoriaasi, verkkopelien pelaamiseen tai muihin tietoihin. Voimme käyttää evästeiden keräämiä tietoja samoin kuin muita työkaluja, kuten lokitiedostoja ja jäljitteitä, esimerkiksi määrittämään, kuinka voimme parantaa Nintendo 3DS -järjestelmän sovelluksia selvittämällä, mitkä alueet, toiminnot ja tuotteet ovat kaikkein suosituimpia, yksilöimään Nintendo 3DS -palveluja ja tekemään suosituksia ladattuihin tuotteisiin perustuen sekä saattamaan loppuun pyytämiäsi tapahtumia.

3.3. Club Nintendo linkittäminen

Voit linkittää Nintendo 3DS -järjestelmäsi Club Nintendo, jos olet Club Nintendo rekisteröitynyt jäsen. Club Nintendo on saatavilla joissain maissa, muttei kaikissa. Lisätietoja saat vierailemalla Club Nintendo verkkosivuilla. Jos linkität tilit, Nintendon verkkosivuilla olevat Club Nintendo yksityisyydensuojasäännökset ovat voimassa.

Mikäli linkität Nintendo 3DS -järjestelmäsi Club Nintendo, kaikki tallennettu Club Nintendo liittyvä tieto linkitetään Nintendo 3DS -järjestelmääsi liittyvään tallennettuun tietoon.

3.4. Käyttäjäviestintä

Kun lähetät sähköpostiviestin tai muita viestejä Nintendolle, voimme säilyttää tällaiset viestit käsitelläksemme kyselyitäsi ja vastataksemme pyyntöihisi.

3.5. Käyttäjäsisältö

Jotkin Nintendo 3DS -palvelut saattavat antaa sinun käyttää lempinimiä, luoda käyttäjätunnuksia ja olla kanssakäymisessä muiden pelaajien kanssa. Kehotamme voimakkaasti, että et käyttäisi omaa nimeäsi tai muita itseäsi tai kolmansia osapuolia koskevia tietoja (kuten osoitettasi, sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi) tällaisissa palveluissa tai viestinnässä. Ilmoitetut tiedot saattavat tulla kolmansien osapuolten nähtäville; katso myös kohta 1.4. yllä.

3.6. Nintendo 3DS -järjestelmässäsi olevat tiedot

Nintendo 3DS -järjestelmäsi voi säilyttää tiettyjä sinua koskevia tietoja. Omaksi turvaksesi, ennen kuin myyt tai muuten luovutat Nintendo 3DS -järjestelmäsi, varmistahan, että poistat kaikki ostostilin tiedot ja formatoit Nintendo 3DS -järjestelmäsi sen asetuksissa niin, että kaikki tiedot, jotka on säilytetty kun olet käyttänyt tätä Nintendo 3DS -järjestelmää, poistetaan.

3.7. Kaupallisten tiedonantojen vastaanottaminen

Mikäli suostut vastaanottamaan kaupallisia tiedonantoja, kuten markkinointi- tai mainosviestejä ja kaupallisia sovelluksia, kuten demoversioita ja trailereita, saat tällaisia kaupallisia tiedonantoja koskien Nintendoa tai kolmansien osapuolten tuotteita. Osoittaaksesi suostumuksesi voit valita haluavasi vastaanottaa tällaisia kaupallisia tiedonantoja, kun sinua kehotetaan tekemään näin Nintendo 3DS -järjestelmäsi ensimmäisen käynnistyksen aikana tai milloin tahansa myöhemmin.

Voit perua suostumuksesi vastaanottaa kaupallisia tiedonantoja milloin tahansa.

3.8. Kenellä on pääsy tietoihisi

Saatamme jakaa tietojasi Kiotossa, Japanissa sijaitsevan Nintendo Co., Ltd.:n kanssa sekä Redmondissa USA:ssa sijaitsevan Nintendo of America Inc.:n kanssa, ja tietojasi voidaan säilyttää Nintendo Co., Ltd.:n ja/tai Nintendo of America Inc.:n palvelimilla. Kyseiset yhtiöt käyttävät tietojasi näiden yksityisyydensuojasäännösten mukaisia tarkoituksia varten ja suoritamme kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme, että yksityisyytesi on suojattu.

Nintendo of America Inc. noudattaa Safe Harbour -periaatteita, jotka antavat riittävän tietosuojatason, eli tason, joka on verrattavissa Euroopan yhteisössä ja vastaavasti Euroopan talousalueella voimassa oleviin tietosuojalakeihin.

Sinun tulee huomioida, että Japanin lain mukaisen ja Nintendo Co., Ltd.:n säilyttämän ja käsittelemän tiedon osalta tietosuojan taso on alhaisempi kuin Euroopan yhteisössä ja vastaavasti Euroopan talousalueella.

Voimme myös käyttää Nintendon puolesta toimivia kolmansia osapuolia tietojen käsittelijöinä hallinnoimaan ja käsittelemään tietojasi näissä yksityisyydensuojasäännöksissä ilmoitettuja tarkoituksia varten ja tarkasti näiden yksityisyydensuojasäännösten mukaisesti.

3.9. Tietojesi poistaminen

Mikäli et halua meidän käyttävän tietoja näissä yksityisyydensuojasäännöksissä esitetyllä tavalla, voit perua suostumuksesi tietojen käyttöön milloin tahansa lähettämällä sähköpostia Nintendolle. Paikallisen Nintendo-asiakastukesi yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://contact.nintendo.eu. Poistamme tietosi pyyntösi mukaisesti. Tietojen poistaminen voi johtaa tämän Sopimuksen päättämiseen ja voi estää sinua käyttämästä Nintendo 3DS -palveluja.

3.10. Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita näihin yksityisyydensuojasäännöksiin liittyen, ethän epäröi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia Nintendolle tai ottamalla muutoin yhteyttä paikalliseen Nintendo-asiakastukeesi. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://contact.nintendo.eu.


Australia (English)
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Ceská republika (Cesky)
Danmark (Dansk)
Deutschland (Deutsch)
España (Castellano)
France (Français)
Ireland (English)
Italia (Italiano)
Luxembourg (Français)
Luxemburg (Deutsch)
Nederland (Nederlands)
New Zealand (English)
Norge (Bokmål)
Österreich (Deutsch)
Polska (Polski)
Portugal (Português)
Schweiz (Deutsch)
South Africa (English)
Suisse (Français)
Suomi (Suomi)
Sverige (Svenska)
Svizzera (Italiano)
Türkiye (Türkçe)
United Kingdom (English)
Ελλάδα (Ελληνικά)
Россия (Русский)
Other EU Countries (English)

back to the overview